Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Igitabu c’umwaka c’Ivyabona vya Yehova 2017

 JEWOROJIYA

Urukundo nyakuri ntirwigera runanirwa

Urukundo nyakuri ntirwigera runanirwa

Igor: Uko turi babiri twari mu mugwi wari mu gisagara ca Tkvarcheli kiri i Abkhazia. Kubera ko ishengero umugwi wacu wegukira ryari i Jvari nko ku bilometero 85, buri kwezi narajayo gutora ibitabu dukoresha. Mu 1992, inyuma y’aho rya shirahamwe ry’ibihugu vyari bigize Uburusiya risambukiye, intara ya Abkhazia yararondeye kwigenga. Haciye haduka intambara hagati y’abashaka kwigenga n’igisoda ca Jeworojiya, bituma abantu bahabonera.

Gizo Narmania na Igor Ochigava

Aba bavukanyi barakoranye mu gufasha abo basangiye ukwemera mu gihe c’intambara yabereye i Abkhazia.

Gizo: Nabatijwe mfise imyaka 21, haheze umwaka umwe iyo ntambara ica iraduka. Ico gihe abavukanyi baragize ubwoba kandi ntibabona ingene bokwamamaza. Ariko kubera ko Igor yamye ari umwungere mwiza, yaduhimirije ati: “Ubu ni ho abantu bakeneye guhumurizwa. Tubandanije kwamamaza ni ho gusa ubucuti dufitaniye na  Yehova buzoguma bukomeye.” Ku bw’ivyo, twarabandanije kubwira ababanyi ubutumwa buhumuriza bwo muri Bibiliya, ariko tubigiranye ukwiyubara.

Igor: Kubera intambara, ntivyakunda ko tuja gutora ibitabu i Jvari duciye mu nzira twahora ducamwo. Naratoye inzira nziza ica mu mirima y’icayi no mu misozi kubera ko nari nakuriye muri ako karere. Ariko umuntu yarashobora guhura n’abitwaje ibirwanisho canke agahonyora kuri mine. Sinashaka gushira mu kaga abavukanyi banje. Ni co gituma najayo jenyene rimwe mu kwezi. Yehova yaramfashije. Sinigeze mbura ingene nzanira abavukanyi ibitabu bidufasha kuguma dukomeye mu kwizera.

Naho ata ntambara yariko irabera i Tkvarcheli, budakeye na kabiri harugarijwe, bituma dushikirwa n’ingaruka z’intambara. Kubera urushana rwari rwegereje, n’ibifungurwa bikaba vyari mu guhera, twaribaza ingene tuzorokoka. Twararyohewe cane twumvise ko abavukanyi b’i Jvari bariko baregeranya imfashanyo zo kutugarukirako!

Gizo: Umusi umwe, Igor yarabajije umuryango wacu ko imfashanyo abavukanyi barungitse zoza zirashikira mu nzu iwacu, akaba ari na ho zitangirwa. Yariko arategekanya kuja kuzizana i Jvari. Twaratinya ko bohava bamugirira nabi, kuko yari guca ku mabariyeri menshi kandi agashobora guhura n’abitwaje ibirwanisho hamwe n’abasuma.​—Yoh. 15:13.

Ese ingene twahimbawe tubonye Igor agarutse impundu amarembe inyuma y’imisi mikeyi, azanye umuduga wuzuye ibifungurwa twari kwikorako mu mezi yose y’urushana! Muri ivyo bihe bitoroshe, twariboneye ko urukundo nyakuri rutigera runanirwa.​—1 Kor. 13:8.