Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Icanditswe c’umwaka wa 2016

“Urukundo rwanyu rwa kivukanyi nirubandanye.”​—Abaheburayo 13:1

Icanditswe c’umwaka wa 2016

‘Benshi bazokwankana. Urukundo rwa benshi ruzokanya.’ (Mat. 24:10, 12) Ayo majambo ya Yezu yarerekanye ko imbere y’uko Yeruzalemu itikizwa mu 70 inyuma ya Kristu, abantu bobaye badakundana. Ariko abigishwa ba Kristu bobo bomenyekaniye ku rukundo bagaragaza. (Yoh. 13:35) Ese ukuntu abakirisu b’Abaheburayo  b’i Yeruzalemu baremeshejwe no kwumva Paulo abakeza kubera urukundo rwabo rwa kivukanyi akongera akabahimiriza kuguma barugaragaza!

Isi ya Shetani yimirije gukurwaho. Cokimwe n’abavukanyi bo mu kinjana ca mbere, dukikujwe n’abantu bikunda, bakunda amahera n’ibinezereza ariko badakunda Imana na bagenzi babo. (2 Tim. 3:1-4) Yamara, urukundo rwa kivukanyi ruribonekeza mu Vyabona vya Yehova kw’isi yose. Ese twoninahaza Yehova, we Sôko ry’urukundo, mu kubandanya tugaragaza urukundo rwa kivukanyi!