Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Igitabu c’umwaka c’Ivyabona vya Yehova 2016

 IBIKURUBIKURU VYARANZE UMWAKA UHEZE

Kwegurira Imana ibiro vy’amashami

Kwegurira Imana ibiro vy’amashami

“AKAMWEMWE kariko karansya!” Ivyo vyavuzwe na mushiki wacu umwe inyuma ya porogarama yo kwegurira Imana ibiro vy’ishami vyo muri Madagaskari yabaye ku wa gatandatu itariki 24 Nzero 2015. We hamwe n’abandi bashitsi 583 barahimbawe no kwibonera inyubakwa nshasha y’uburaro igizwe n’ivyumba 19, uburiro bwari bwaguwe be n’igikoni cari casubiwemwo. Abakorera mu Rwego rujejwe umurimo, urujejwe amakonte no mu Rwego rw’igihugu rujejwe imigero n’ubwubatsi bararonkejwe amabiro yagutse. Vyongeye, Urwego rujejwe amajwi n’amasanamu be n’urujejwe ururimi rw’ibimenyetso na zo nyene zararonkejwe amastidiyo mashasha, harashirwaho n’Urwego rujejwe gutegura ibitabu mu nyuguti z’impumyi. Bahejeje kwumviriza kahise k’igikorwa muri Madagaskari, abari ng’aho bose baciye bakurikira insiguro yo kwegurira Imana izo nyubakwa yashikirijwe n’umuvukanyi Mark Sanderson wo mu Nama Nyobozi.

Madagaskari: Inyubakwa nshasha y’uburaro igizwe n’ivyumba 19

 Ivyabona b’i Jakarta muri Endoneziya bariruhukije igihe imyuzurira yari muri ico gisagara yagabanuka hakiri kare, ku buryo idahungabanya porogarama yo kwegurira Imana inyubakwa nshasha z’iryo shami yabaye ku wa 14 Ruhuhuma 2015. Ubu ibiro vy’ishami bikorera mw’igorofa imwe yo mu nyubakwa y’amagorofa 42 no mu magorofa 12 yo mu yindi nyubakwa iri hafi yo ng’aho. Inzego zimwezimwe za Beteli zikorera mu nyubakwa ntonto ziri hafi yo ng’aho. Umuvukanyi Anthony Morris wo mu Nama Nyobozi ni we yashikirije insiguro yo kwegurira Imana izo nyubakwa. Bukeye, abantu 15.257 barakoraniye ku kibuga c’umupira w’amaguru kugira bakurikire insiguro yiwe yavuga ngo “Mugume mwihanganye mu gikorwa ciza.” Abantu 11.189 bari mu bindi bibanza 41 barakurikiye iyo porogarama biciye ku buhinga bwa none, bica bituma iryo riba iteraniro rya mbere ry’Ivyabona ryitabwe n’abantu benshi muri Endoneziya. Ronald Jacka, umwe mu bamisiyonari ba mbere baje muri Endoneziya yavuze ati: “Igihe nashika mu 1951, hari abamamaji 26 gusa mu gihugu cose. Ariko uno musi, abantu barenga 26.000 ni bo bitavye iyi porogarama idasanzwe. Emwe, Yehova yarahezagiye abasavyi biwe bo muri Endoneziya!”