Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Igitabu c’umwaka c’Ivyabona vya Yehova 2016

 IBIKURUBIKURU VYARANZE UMWAKA UHEZE

Umuco uguma urushiriza gukayangana

Umuco uguma urushiriza gukayangana

KUBERA yuko abasavyi b’Imana b’ukuri bemera ko Yehova ari we Sôko ry’umuco wo mu vy’impwemu, baramwinginga ngo ‘umuco wiwe n’ukuri kwiwe’ bibayobore. (Zab. 43:3) Mu gihe iyi si iri mu mwiza w’umuzitanya, Imana y’ukuri irabandanya kumurikira abasavyi bayo. Ivyo bituma umunyuro wabo “ume[ra] nk’umuco wakaka ugenda urushiriza gukayangana.” (Imig. 4:18) Umuco uva kuri Yehova uguma wongerekana, ukabamurikira mu bijanye no gutunganya ibintu, inyigisho be n’inyifato runtu. Raba bimwebimwe mu bintu twemera vyaryohowe mu myaka iheze: