Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 ENDONEZIYA

Umukunzi nyawe umumenyera mu magorwa

Umukunzi nyawe umumenyera mu magorwa

VYA NYAMUGIGIMA, ibihuhusi n’ibirunga vyama vyateye muri Endoneziya. Igihe ivyago nk’ivyo vyadutse, abasavyi ba Yehova baca bihutira gufasha abo vyashikiye, canecane abo basangiye ukwemera. Nk’akarorero, mu 2005 nyamugigima ikomeye yaratemye iratongora i Gunungsitoli, igisagara kinini kuruta ibindi vyo mw’izinga rya Nias muri Sumatra ya Ruguru. Amashengero yo mw’izinga ribanyi rya Sumatra hamwe n’ibiro vy’ishami vyaciye vyihutira kurungikayo imfashanyo. Umucungezi w’umuzunguruko wo muri ako karere hamwe n’uwaserukiye ibiro vy’ishami baciye baja muri iryo zinga kuremesha abavukanyi no kubahumuriza. Umukurambere w’i Nias yitwa Yuniman Harefa yavuze ati: “Abantu bari batekewe n’ubwoba. Ariko kuba ishirahamwe ry’Imana ryaciye rihaseruka ridatebaganye, vyaradukuye amazinda ko tutari twenyene.”