Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

 SIERRA LEONE NA GUINÉE

Twari twiyemeje gusukurira Yehova

Philip Tengbeh

Twari twiyemeje gusukurira Yehova
  • YAVUTSE 1966

  • YABATIJWE 1997

  • IVYIWE MURI MAKE Impunzi yafashije kwubaka Ingoro z’Ubwami zitanu.

MU 1991, twe n’umukenyezi wanje Satta twarahunze igihe abasoda b’abaroberi bigarurira igisagara twabamwo ca Koindu, muri Sierra Leone. Mu myaka umunani yakurikiye, twarabaye mu makambi y’impunzi menshi atandukanye. Ng’aho twarihanganiye inzara n’indwara kandi twari dukikujwe n’ubuhumbu bwakorwa n’abo twabana mu makambi.

Mw’ikambi imwimwe yose twarasaba abategetsi ikibanza co kwubakamwo Ingoro y’Ubwami. Rimwe na rimwe twarahabwa ico kibanza, ikindi gihe na ho ntitugihabwe. Naho vyari ukwo, twama dutunganya ingene tworonka aho kugirira amakoraniro ku bwo gusenga. Twari twiyemeje gusukurira Yehova. Amaherezo, twarubatse Ingoro z’Ubwami zine muri ayo makambi.

Igihe intambara yarangira, ntitwashobora gusubira i muhira. Intambara yamaze imyaka yatumye Koindu icika umusaka. Rero, twaciye turungikwa mu yindi kambi y’impunzi yari hafi y’i Bo. Ng’aho, dukoresheje amahera twarungikiwe n’ibiro vy’ishami, twarubatse Ingoro y’Ubwami igira gatanu.