Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 ICIGWA CA 10

Guhindura ijwi

Guhindura ijwi

Imigani 8:4, 7

INCAMAKE: Nuserure neza ivyiyumviro wongere ucangamure abakwumviriza mu guhindura urugero rw’ijwi, mu kurihuza n’ivyo uriko uravuga no mu guhindura ubunyarutsi.

UKO WOBIGIRA:

  • Nuhindure urugero rw’ijwi. Niwongereze ijwi mu gushimika ku vyiyumviro nyamukuru, mu guhimiriza abakwumviriza no mu gusoma ivyanditswe birimwo urubanza. Nurigabanye mu gutuma abakwumviriza barindirana umushasharo ivyo ugira uvuge canke mu guserura amaganya n’ubwoba.

  • Nukoreshe ijwi rihuye n’ivyo uriko uravuga. Nukoreshe ijwi riberanye n’ivyo uriko uravuga, nk’iriserura umunezero, akababaro, iridondora ubunini canke uburebure.

  • Nuhindure ubunyarutsi. Nuvuge unyarutsa igihe wigana ibintu biteye umunezero. Nuvuge bukebuke igihe userura ivyiyumviro bihambaye.