Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Inkuru ya 61: Dawidi Agirwa Umwami

Inkuru ya 61: Dawidi Agirwa Umwami

SAULI asubīra kugerageza gufata Dawidi. Akoranya abasoda b’intwari 3 000 aja kumuhīga. Dawidi avyumvise, atuma abantu baja kurāba aho ba Sauli baja kurāra. Aca abaza ati: ‘Ni nde aza kumperekeza kw ikambi ya Sauli?’

Dawidi ahamagara Umwami Sauli

Abishayi ati: ‘Ni jewe.’ Abishayi yavyarwa na Zeruya mushiki wa Dawidi. Sauli n’abiwe basinziriye, Dawidi na Abishayi barasohoka binjira mw ikambi, batwara icumu n’umukuza w’amazi vyari hambavu y’umutwe wa Sauli. Ba Sauli bari basinziriye cane nta n’umwe yababonye.

Raba Dawidi na Abishayi bāmaze gushika kure, bari hejuru ku musozi. Dawidi arasemerera abwira Abuneri umukuru w’ingabo za Sauli ati: ‘Ni kuki udacunga umukuru wanyu? Icumu ryiwe n’umukuza w’amazi biri he?’

Sauli aravyuka, yumva ijwi ni irya Dawidi, ati: ‘Ni wewe Dawidi?’ Raba Sauli na Abuneri bari ngaho hepfo.

Dawidi ati: ‘Ego mwami wanje. Ushaka kumfatira iki? Ni ikibi ikihe nakugiriye? Icumu ryawe ngiri, tuma umuntu aze kuritora.’

Umwami Sauli na Abuneri

Sauli aremera ati: ‘Nagize nabi, nakoresheje ubujuju.’ Dawidi aca arigīra, Sauli na we asubira i muhira. Dawidi arivuganya ati: ‘Umusi umwe Sauli azonyica, reka mpungire mu Bafilisiti.’ Aca arahunga, ashika ahenda Abafilisiti bagira ngo arabashigikiye.

Hashize imisi, Abafilisiti baja gutera Abisirayeli, bīca Sauli na Yonatani. Dawidi arababara cane, aca yandika ururirimbo ruryoshe ati: ‘Urambabaje Yonatani mwenewacu. Ese ukuntu nagukunda!’

Ivyo biheze Dawidi asubira mu Bisirayeli, mu gisagara c’i Heburoni. Haba indwano hagati y’abashaka ko Ishibosheti umuhungu wa Sauli aba umwami, n’abashaka Dawidi. Abatoye Dawidi barateba baratsinda. Dawidi yabaye umwami amaze imyaka 30. Yamaze imyaka indwi n’igice atwara i Heburoni. Abana yahavyariye ni Amunoni, Abusalomu na Adoniya.

Igihe kirashika aho Dawidi n’abantu biwe badūga gufata igisagara ciza citwa Yeruzalemu. Yowabu uwundi mwana wa Zeruya mushiki wa Dawidi arabarongōra. Dawidi aramuhēra, amugira umukuru w’ingabo ziwe. Dawidi atangura kuganza i Yeruzalemu.

1 Samweli 26:1-25; 27:1-7; 31:1-6; 2 Samweli 1:26; 3:1-21; 5:1-10; 1 Ngoma 11:1-9.Ibibazo

 • Dawidi na Abishayi bakoze iki igihe Sauli yari asinziriye mw’ikambi?
 • Ni ibibazo ibihe Dawidi abaza Sauli?
 • Dawidi amaze kuva aho Sauli ari, aca aja he?
 • Ni igiki gituma Dawidi ababara cane, gushika n’aho yandika ururirimbo rukora ku mutima?
 • Dawidi agirwa umwami aganza i Heburoni amaze imyaka ingahe, kandi bamwebamwe mu bana biwe ni bande?
 • Mu nyuma Dawidi aja kuganza hehe?

Ibibazo vy’inyongera

 • Soma 1 Samweli 26:1-25.

  Amajambo ya Dawidi yanditswe muri 1 Samweli 26:11 ahishura agatima keza akahe ku bijanye n’intondeko ya gitewokarasi (Zab. 37:7; Rom. 13:2)?

  Igihe twitaye ku rutare kugira ngo tugaragaze ubuntu-mvarukundo mugabo abantu ntibavyakire neza, amajambo ya Dawidi ari muri 1 Samweli 26:23 yodufasha gute kuguma tubona ibintu mu buryo bwiza (1 Abm. 8:32; Zab. 18:20)?

 • Soma 2 Samweli 1:26.

  Abakirisu muri iki gihe bashobora gute ‘kugiriranira urukundo rwa cane’ nka rumwe Dawidi na Yonatani bari bafitaniye (1 Pet. 4:8; Kol. 3:14; 1 Yoh. 4:12)?

 • Soma 2 Samweli 5:1-10.

  Dawidi yamaze imyaka ingahe ku ngoma, iyo myaka ikaba igabuwemwo ibiringo ibihe (2 Sam. 5:4, 5)?

  Ni igiki catumye Dawidi aba uwuhambaye, kandi ivyo bitwibutsa iki muri iki gihe (2 Sam. 5:10; 1 Sam. 16:13; 1 Kor. 1:31; Flp. 4:13)?