Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Inkuru ya 38: Abatasi 12

Inkuru ya 38: Abatasi 12
Abatasi b’Abisirayeli bareruye ivyamwa

RABA ivyo vyamwa abo bantu bareruye. Raba ukuntu uyo musoko w’inzabibu ari munini. Abagabo 2 ni bo bashobora kuwutwara bawutungiye ku giti. Raba izo nsukoni n’ayo makomamanga. Ivyamwa vyiza nk’ivyo vyavuye he? I Kanani. Ibuka ko ari hamwe Aburahamu, Isaka na Yakobo bāba, ariko kubera amapfa, Yakobo n’abiwe bakimukira mu Misiri. Musa ariko abasubiza i Kanani, inyuma y’imyaka 216. Aha bāri mu bugaragwa, ahitwa Kadeshi.

I Kanani hāba abantu babi. Musa rero atuma abatasi 12 ababwira ati: ‘Genda murabe abantu bahaba uko bangana, murabe kandi ko bakomeye. Murābe n’uko hamera ivyokurya. Ntimwibagire kuzana ivyamwa vyaho.’

Abatasi bagarutse i Kadeshi babwira Musa bati: ‘Ni igihugu ciza cane.’ Mu kuvyemeza bamwereka ivyamwa vyaho. Ariko cumi muri bo bavuga bati: ‘Abantu bahaba ni barebare kandi barakomeye, ni twaja kuhafata bazotumara.’

Abisirayeli bavyumvise baratinya, bati ‘iyo dupfuma tugwa mu Misiri canke mu bugaragwa. Bazotwica, bace banyaga abagore n’abana bacu. Ni muze twitorere iyindi ndongozi atari Musa, twisubirire i Misiri!’

Abatasi babiri bizeye Yehova, baragerageza kubatururuza. Amazina yabo ni Yosuwa na Kalebu. Bati ‘ntimutinye turi kumwe na Yehova, ntibizotugora kuhafata.’ Ivyo ntibavyumva, mbere bashaka no kwica Yosuwa na Kalebu.

Yehova biramushavuza cane, aca abwira Musa ati: ‘Nta n’umwe muri bo amaze imyaka 20 n’uwuyirengeje, azokwinjira i Kanani. Bārabonye ibitangaro nakoreye mu Misiri no mu bugaragwa, ariko n’ubu ntibanyizeye. Bazoyerēra mu bugaragwa, gushika uwa nyuma muri bo apfuye. Yosuwa na Kalebu gusa ni bo bazoshika i Kanani.’

Guharūra 13:1-33; 14:1-38.Ibibazo

 • Uwo musoko w’inzabibu uri kuri iyo shusho ubona ungana gute, kandi wavuye hehe?
 • Ni kubera iki Musa arungika abatasi 12 mu gihugu c’i Kanani?
 • Abatasi cumi bavuga iki igihe babwira Musa ivyo babonye?
 • Abatasi babiri berekana gute ko bizigira Yehova, kandi ni bande?
 • Yehova ashavuzwa n’iki hanyuma akabwira iki Musa?

Ibibazo vy’inyongera

 • Soma Guharūra 13:1-33.

  Ni bande batowe ngo baje gutata igihugu, kandi bari baronse akaryo kadasanzwe ko kugira iki (Guh. 13:2, 3, 18-20)?

  Ni kubera iki ukuntu Yosuwa na Kalebu babona ibintu kwari gutandukanye n’ukw’abandi batasi, kandi ivyo bitwigisha iki (Guh. 13:28-30; Mat. 17:20; 2 Kor. 5:7)?

 • Soma Guharūra 14:1-38.

  Ni imburi iyihe dukwiye kwumvira ku bijanye no kwidodombera abaserukira Yehova kw’isi (Guh. 14:2, 3, 27; Mat. 25:40, 45; 1 Kor. 10:10)?

  Muri Guharūra 14:24 herekana gute yuko Yehova yitwararika umwumwe wese mu basavyi biwe (1 Abm. 19:18; Imig. 15:3)?