Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Inkuru ya 2: Itongo ry’Akaroruhore

Inkuru ya 2: Itongo ry’Akaroruhore

ITEGEREZE iyi si! Ikihari cose ni ciza cane! Rāba ivyo vyatsi, ivyo biti, ayo mashurwe n’ivyo bikōko. Woshobora kumenya inzovu n’intare ngaha?

Ibikōko mw’itongo ry’i Edeni

Iryo tongo ryiza cane ryābayeho gute? Reka turabe ingene Imana yaduteguriye isi.

Ubwa mbere na mbere, yabanje kumeresha ivyatsi kw isi yose. Yaremye kandi ibimera vy’ubwoko bwose, ibisaka hamwe n’ibiti. Ibimera nk’ivyo, na vyo nyene bituma isi iryohera ijisho. Ariko biri n’ikindi kimazi. Vyinshi muri ivyo biraduha n’imfungurwa ziryoshe cane.

Munyuma Imana irema ifi kugira ngo zigendagende mu mazi, inyoni na zo ngo ziguruke mu kirere. Yaremye imbwa, ubuyabu n’amafarasi; ibikōko binini binini n’ibindi bito bito. Ni ibikōko ibihe biba hafi y’iwanyu? Ntitwohimbarwa n’uko Imana yaturemeye ivyo vyose?

Hanyuma irāba ahantu hamwe kw isi iraharinganiza rwose, ica ihīta itongo ry’i Edeni. Hāri hēza cane. Icari muri iryo tongo cose cari gihimbaye. Yashaka ko isi yose ihinduka ikamera nk’iryo tongo ry’agatangaza.

Subira urirābe kuri iki gishushanyo. Urazi ico Imana yabonye ko kibuze? Reka tukirabe.

Itanguriro 1:11-25; 2:8, 9.Ibibazo

 • Imana yateguye isi gute kugira ngo ibe ahantu dushobora kuba?
 • Dondora ubwoko butandukanye bw’ibikoko Imana yaremye. (Raba ishusho.)
 • Ni kubera iki itongo ry’i Edeni ritari risanzwe?
 • Imana yashaka ko isi yose ihinduka iki?

Ibibazo vy’inyongera

 • Soma Itanguriro 1:11-25.

  Imana yaremye iki ku musi w’irema ugira gatatu (Ita. 1:12)?

  Habaye iki ku musi w’irema ugira kane (Ita. 1:16)?

  Ni ubuhe bwoko bw’ibikoko Imana yaremye ku musi w’irema ugira gatanu no ku wugira gatandatu (Ita. 1:20, 21, 25)?

 • Soma Itanguriro 2:8, 9.

  Ni ibiti bibiri bidasanzwe ibihe Imana yashize muri iryo tongo, kandi vyagereranya iki?