Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Igitabu Canje c’Inkuru za Bibiliya

IBIRIMWO

IBIRIMWO

Igice ca 1 KUVA KW IREMA GUSHIKA KU MWUZURE

Igice ca 2 KUVA KU MWUZURE GUSHIKA KU GIHE C’UKUBOHORWA MU MISIRI

Igice ca 3 KUVA KU GIHE C’UKUBOHORWA MU MISIRI GUSHIKA KU MWAMI WA MBERE W’ABISIRAYELI

Igice ca 4 KUVA KU MWAMI WA MBERE W’ABISIRAYELI GUSHIKA KU GIHE C’UBUJA I BABILONI

Igice ca 5 KUVA KU GIHE C’UBUJA I BABILONI GUSHIKA KW IYUBAKWA RY’URUGO RW’I YERUZALEMU

Igice ca 6 KUVA KW IVUKA RYA YEZU GUSHIKA KU RUPFU RWIWE

Igice ca 7 KUVA KW IZUKA RYA YEZU GUSHIKA PAULO APFUNGWE

Igice ca 8 IVYO BIBILIYA IVUZE BIRASHIKA