Programa y’ihwaniro ryo mu 2021

Ku wa gatanu

Programa yo ku wa gatanu ishingiye kuri Luka 17:5​—“Twongerereze ukwizera.”

Ku wa gatandatu

Programa yo ku wa gatandatu ishingiye kuri Yuda 3​—“[Nurwane] intambara ikomeye yo kurwanira ukwizera.”

Ku wa mungu

Programa yo ku wa mungu ishingiye kuri Matayo 21:21: “Mufise ukwizera gusa . . . ,bizoba.”

Ibimenyeshwa abitavye ihwaniro

Amakuru afasha abitavye ihwaniro.