Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

 IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO | URASHOBORA KUBA UMUGENZI W’IMANA

Nta coza kiruta ico mu buzima!

Nta coza kiruta ico mu buzima!

Wokora iki kugira ngo ube umugenzi w’Imana? Twabonye ibintu wokora kugira ube umugenzi w’Imana. Na vyo ni ibi:

  1. Kumenya izina ry’Imana, ari ryo Yehova, no kurikoresha.

  2. Kuza urayaga na yo biciye kw’isengesho no mu kwiga Ijambo ryayo Bibiliya.

  3. Kwama ukora ibihimbara Yehova.

Nube umugenzi w’Imana mu gukoresha izina ryayo, mu kuyisenga, mu kwiga Ijambo ryayo, no mu gukora ivyo igomba

Ufatiye kuri ivyo, woba wovuga ko uriko urakora ibikenewe kugira ngo ube umugenzi w’Imana? Hoba hari ico ukeneye kuryohora? Naho bisaba akigoro, raba ivyiza bivamwo.

Uwitwa Jennifer wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ati: “Akigoro kose umuntu agira kugira ngo abe umugenzi w’Imana karavamwo ivyiza. Kuba umugenzi w’Imana bituma nironkera ivyiza vyinshi. Biratuma ndushiriza kuyizigira, gutahura ingene imeze, na canecane bigatuma ndushiriza kuyikunda. Nta coza kiruta ico mu buzima!”

Nimba wipfuza kuba umugenzi w’Imana, Ivyabona vya Yehova bohimbarwa no kugufasha. Barashobora kugufasha kwiga Bibiliya ku buntu. Vyongeye, baragutumiye ku makoraniro bagira yo kwiga Bibiliya abera ku Ngoro y’Ubwami yo mu karere ubamwo. Uzohasanga abandi bantu baha agaciro ubugenzi bafitaniye n’Imana. * Niwabigira, uzokwiyumva nk’umwanditsi w’amazaburi yavuze ati: “Nayo jewe, kwegera Imana bimbera vyiza.”Zaburi 73:28.

^ par. 9 Wipfuza uwukwigisha Bibiliya canke ugomba kumenya ahari Ingoro y’Ubwami hafi y’aho uba, urashobora kubaza uwaguhaye iki kinyamakuru. Urashobora no kuja ku muhora wacu wo kuri internet, ari wo www.jw.org, ukaraba amaja hepfo ahavuga ngo KUTURONDERA.