Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

UMUNARA W’INDERETSI (INTEGURO Y'UKWIGA) KIGARAMA 2014

Ironderero ry’ibiganiro vyo mu Munara w’Inderetsi wo mu 2014

Ironderero ry’ibiganiro vyo mu Munara w’Inderetsi wo mu 2014

Ryerekana igenekerezo ry’Umunara w’Inderetsi dusangamwo ikiganiro

IBIGANIRO VY’UKWIGA

UTUNTU N’UTUNDI