Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Intangamarara

Intangamarara

KAZOZA KATUBIKIYE IKI?

Woba umaze kwibaza ingene wewe n’umuryango wawe muzoba mumerewe muri kazoza? Bibiliya ivuga iti:

“Abagororotsi bazokwigabira isi, kandi bazoyibako ibihe bidahera.”​—Zaburi 37:29.

Uwu Munara w’Inderetsi uragufasha gutahura umugambi mwiza cane Imana ifitiye abantu n’isi be n’ico utegerezwa gukora kugira ngo uwungukireko.