Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ikintu c’agatangaza

Ikintu c’agatangaza

Mu bigize ibinyabuzima hari ikintu citwa karubone. Igitabu kimwe kivuga yuko “ata kintu gifitiye akamaro ubuzima kuruta karubone.” Ukuntu imeze gutuma uduhimba twayo twitwa atome tunywana canke tukanywana n’uduhimba tw’ibindi bintu, maze hakavamwo imigwimigwi amamiliyoni y’uduhimba. Abahinga baguma bubura iyindi migwimigwi y’uduhimba canke bakayihingura.

Nk’uko tuza kubibona, uduhimba twa karubone turashobora kuja hamwe tukavamwo ibintu bifise imero zitandukanye: uri ibimeze nk’iminyororo, nk’ipiramide, nk’umuzingi, nk’impapuro canke nk’uturingoti. Ico kintu citwa karubone ni agatangaza.

IBIMEZE NKA PIRAMIDE

Muri ivyo harimwo diyama. Diyama nyayo iba igizwe n’akagwi kamwe k’uduhimba twa karubone gafise imero ya piramide. Mwene ako kagwi usanga gakomeye cane, akaba ari co gituma diyama ikomeye kuruta ubundi butare bwose tuzi.

IBIMEZE NK’IMPAPURO ZIGEREKERANYE

Hari igihe uduhimba twitwa atome twa karubone dufatana cane tukavamwo imigwimigwi igerekeranye ariko idafatanye rwose ku buryo ishobora kunyerera nka kurya kw’impapuro bagerekeranije. Ni co gituma ubutare bwitwa graphite bufasha cane mu vyuma nka kurya kw’amavuta, bugakoreshwa kandi mu makaramu y’igiti. *

IBIMEZE NK’IKIMAMARA

Uduhimba twa karubone turashobora kuja hamwe tukavamwo ikintu gifise imero y’ikimamara. Ni co bita graphène, kikaba gifise ubukomezi buruta ubw’icuma. Umurongo w’ikaramu y’igiti uba ugizwe n’utuvunjivunji dukeyi canke twinshi twa graphène.

 IBIMEZE NK’UDUPIRA

Hari imigwi y’uduhimba twa karubone ifise imero nk’iy’udupira, uturingoti tunzwinya n’izindi. Iyo migwi yitwa fullerènes. Ni mito cane ku buryo mu kuyipima bakoresha ingero ingana n’imetero uyigabuye n’umuliyaridi.

IBINYABUZIMA

Utugingo ngengabuzima twinshi tugize ibiterwa, ibikoko n’abantu usanga twubakiye kuri karubone, ino ikaba iboneka mu bintu ntanganguvu (hydrates de carbone), mu binure no mu ndemamubiri.

“Kamere [z’Imana] zitaboneka . . . zitahurirwa ku bintu vyaremwe.”​—Abaroma 1:20.

^ ing. 7 Raba ikiganiro kivuga ngo “Quelqu’un aurait-il un crayon?” muri Be maso! yo muri Mukakaro 2007 (mu gifaransa).