Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Intangamarara

Intangamarara

Ibintu 12 vyofasha ingo kurama

Mu ngo nyinshi harakunda kuvugwa ibitagenda neza. Ariko none ni ibiki vyafashije ingo zimwezimwe kuroranirwa?

  • Muri Amerika, hagati y’umwaka wa 1990 n’uwa 2015, igitigiri c’abahukanye bafise imyaka irenga 50 cigwije incuro zibiri, ic’abarenza imyaka 65 na co cigwiza incuro zitatu.

  • Abavyeyi barajuragirika kuko abahinga bamwebamwe babahanura kwama bahayagiza abana babo, abandi na bo bakabahanura kutabafyinisha.

  • Abakiri bato usanga bagera mu bigero ata bintu bazi bizotuma bagira ico bimariye.

Ariko ico womenya coco ni uko . . .

  • Umubano w’abubatse ushobora kurama.

  • Abavyeyi bashobora gutoza indero abana babo mu rukundo.

  • Abakiri bato bashobora kwiga ibintu bizobafasha nibagera mu bigero.

Ivyo bishoboka gute? Iki kinyamakuru Be maso! kiravuga ibintu 12 vyofasha ingo kurama.