Jacob—A Man Who Loved Peace

IVYO KUVOMA

Raba kandi

IVYIGWA DUKURA MURI BIBILIYA

Yakobo ahabwa intoranwa

Izahaki na Rebeka bari bafise abahungu b’amahasa bitwa Esawu na Yakobo. Kubera yuko Esawu ari we yari mukuru, ni we yari kuronka intoranwa idasanzwe. Kubera iki yayikavye isahani y’indya?

IVYIGWA DUKURA MURI BIBILIYA

Yakobo na Esawu basubira gukundana

Vyagenze gute ngo umumarayika ahezagire Yakobo? Yakobo yakoze iki kugira asubire gukundana na Esawu?