Zaburi 121:1-8

  • Yehova arakingira abantu biwe

    • «Ugutabarwa kwanje kuva kuri Yehova» (2)

    • Yehova ntiyigera asinzira (3, 4)

Ni indirimbo y’abariko baraduga. 121  Ndunamura amaso nkaraba ku misozi+. Ugutabarwa kwanje kuzova hehe?   Ugutabarwa kwanje kuva kuri Yehova+,Umuremyi w’ijuru n’isi.   Ntazokwigera yemera ko ikirenge cawe kinyerera*+. Umwe agukingira ntazokwigera agoheka*.   Emwe, umwe akingira Isirayeli+ntazokwigera agoheka canke asinzira.   Yehova ni we agukingira. Yehova ni igitutu+ iburyo bwawe+.   Izuba ntirizokubabura ku murango+,kandi n’ukwezi ntikuzokugirira nabi mw’ijoro+.   Yehova azogukingira ivyokugirira nabi vyose+. Azorinda ubuzima bwawe+.   Yehova azokurinda mu vyo ukora vyose*,kuva ubu no gushika ibihe bidahera.

Utujambo tw'epfo

Canke «kidandabagirana.»
Canke «ahunyiza.»
Mu giheburayo havuga ngo «igihe usohotse n’igihe winjiye.»