Zaburi 1:1-6

  • Inzira zibiri zihushanye

    • Gusoma itegeko ry’Imana bituma duhimbarwa (2)

    • Abagororotsi bameze nk’igiti cama (3)

    • Ababisha bameze nk’umuguruka (4)

1  Hahiriwe umuntu atagenda yisunga impanuro z’ababisha,adahagarara mu nzira y’abacumuzi+kandi aticarana n’abasuzugura ibigororotse+.   Ahubwo ahimbarwa n’itegeko rya Yehova+,kandi itegeko ryiwe arisoma n’ijwi ritoyi* ijoro n’umurango+.   Azoba nk’igiti gitewe hafi y’imigezi y’amazi,igiti cama igihe caco kigezekandi amababi yaco ntiyigere yuma. Azororanirwa mu vyo akora vyose+.   Ababisha bobo ntibameze gutyo.Bameze nk’umuguruka utwawe n’umuyaga.   Ni co gituma ababisha batazoguma bahagaze mu rubanza+.Eka n’abacumuzi ntibazoguma bahagaze mw’ishengero ry’abagororotsi+.   Kuko Yehova azi inzira y’abagororotsi+,ariko inzira y’ababisha izozimangana+.

Utujambo tw'epfo

Canke «kandi azirikana itegeko ryiwe.»