Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Igitabu ca Hagayi

Ibigabane

1 2

Ibirimwo muri make

 • 1

  • Yehova akarira Abisirayeli kubera batasubiye kwubaka urusengero (1-11)

   • «Mbega iki ni igihe c’uko mwibera mu mazu mezameza?» (4)

   • «Zirikana ingene mumerewe» (5)

   • Mubiba vyinshi ariko mukimbura bike (6)

  • Abantu baragamburuka ivyo Yehova avuze (12-15)

 • 2

  • Urusengero rwa kabiri ruzokwuzura ubuninahazwa (1-9)

   • Amahanga yose azonyiganyizwa (7)

   • Ibintu vy’agaciro vyo mu mahanga bizoza (7)

  • Barahezagirwa kubera basubiye kwubaka urusengero (10-19)

   • Ubweranda ntibwandukira (10-14)

  • Ubutumwa kuri Zerubabeli (20-23)

   • «Nzokugira nk’impeta y’ikidodo» (23)