Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Igitabu ca Habakuki

Ibigabane

1 2 3

Ibirimwo muri make

 • 1

  • Habakuki atabaza (1-4)

   • «Ewe Yehova, nzogeza ryari?» (2)

   • «Kubera iki wirengagiza agacinyizo?» (3)

  • Abakaludaya bazoshitsa urubanza rw’Imana (5-11)

  • Habakuki atakambira Yehova (12-17)

   • «Mana yanje, wewe ntupfa» (12)

   • «Uratyoroye rwose ku buryo utokwitegereza ikibi» (13)

 • 2

  • «Nzoguma nderetse kugira ngo ndabe ico azovuga» (1)

  • Uko Yehova yishuye Habakuki (2-​20)

   • «Ugume urindiriye ivyo weretswe» (3)

   • Umugororotsi azobeshwaho n’uko ari umwizigirwa (4)

   • Ivyago bitanu bizoshikira Abakaludaya (6-20)

    • Isi izokwuzura ubumenyi bwerekeye Yehova (14)

 • 3

  • Habakuki asaba Yehova ngo ahaseruke (1-19)

   • Imana izokiza abantu bayo yarobanuye (13)

   • Nzokwigina Yehova no mu bihe bigoye (17, 18)