Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Zaburi 95:1-11

95  Yoo! nimuze twihe akamo k’umunezero tukerekeza kuri Yehova+! Twihe akaruru k’intsinzi tukerekeza ku Gitandara cacu c’ubukiriro+.   Tuze imbere yiwe turi n’ugukenguruka+; Twihe akaruru k’intsinzi tukerekeza kuri we, hariko n’uduhibongozo+.   Kuko Yehova ari Imana ihambaye+ Akaba n’Umwami ahambaye hejuru y’izindi mana zose+.   Ibwina kure h’isi hari mu kuboko kwiwe+, N’amasonga y’imisozi ni rwiwe+;   Ikiyaga ubwiwe yakoze ni rwiwe+, Kandi amaboko yiwe ni yo yabumvye isi yumutse+.   Yoo! nimuze dusenge, twuname+; Dupfukame+ imbere ya Yehova Umuhinguzi wacu+.   Kuko ari Imana yacu, natwe tukaba abantu bo mu buragiriro bwayo n’intama zo mu kuboko kwayo+. Uno musi nimwumviriza ijwi ryiwe+,   Ntimukomantaze umutima wanyu nk’i Meriba+, Nko kuri wa musi wa Masa mu gahinga+,   Hamwe ba sogokuruza banyu bangerageza+; Baransuzumye, barabona n’igikorwa canje+. 10  Mu kiringo c’imyaka mirongo ine, nagumye numva nshishwe n’iryo yaruka+, Ndaheza mvuga nti: “Ni abantu b’umutima wigira ibiro biteze+, Kandi bo ubwabo ntibamenye inzira zanje+”; 11  Ni bo narahiye mw’ishavu ryanje+ nti: “Ntibazokwinjira ahantu hanje h’ukuruhukira+.”

Amakuru yiyongereye