Zaburi 54:1-7

Ku muyobozi, ku bicurarangisho vy’imirya. Masikili. Ni izaburi ya Dawidi. Igihe Abazifu binjira bagatangura kubwira Sauli bati: “Mbega Dawidi ntiyihishije muri twebwe+?” 54  Ewe Mana, nunkirishe izina ryawe+,Kandi ukoresheje ubushobozi bwawe, umburanire+.   Ewe Mana, niwumve isengesho ryanje+;Tega ugutwi amajambo y’akanwa kanje+.   Kuko ab’ahandi bampagurukiye,N’intwazamukazo zirondera ubuzima bwanje+.Ntibashize Imana imbere yabo+. Sela.   Raba! Imana ni yo mufasha wanje+;Yehova ari mu bashigikiye ubuzima bwanje.   Azokwishura ikibi abansi banje+;Mu kuri kwawe, nubanumye+.   Nzogushikanira ikimazi n’umutima ukunze+.Nzohaya izina ryawe, ewe Yehova, kuko ari vyiza+.   Kuko yandokoye akankiza amarushwa yose+,Kandi ijisho ryanje ryitegereje abansi banje+.

Utujambo tw'epfo