Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Zaburi 54:1-7

Ku muyobozi, ku bicurarangisho vy’imirya. Masikili. Ni izaburi ya Dawidi. Igihe Abazifu binjira bagatangura kubwira Sauli bati: “Mbega Dawidi ntiyihishije muri twebwe+?” 54  Ewe Mana, nunkirishe izina ryawe+, Kandi ukoresheje ubushobozi bwawe, umburanire+.   Ewe Mana, niwumve isengesho ryanje+; Tega ugutwi amajambo y’akanwa kanje+.   Kuko ab’ahandi bampagurukiye, N’intwazamukazo zirondera ubuzima bwanje+. Ntibashize Imana imbere yabo+. Sela.   Raba! Imana ni yo mufasha wanje+; Yehova ari mu bashigikiye ubuzima bwanje.   Azokwishura ikibi abansi banje+; Mu kuri kwawe, nubanumye+.   Nzogushikanira ikimazi n’umutima ukunze+. Nzohaya izina ryawe, ewe Yehova, kuko ari vyiza+.   Kuko yandokoye akankiza amarushwa yose+, Kandi ijisho ryanje ryitegereje abansi banje+.

Amakuru yiyongereye