Zaburi 46:1-11

Ku muyobozi. Ni izaburi ya bene Kora+, ku Bigeme. Ururirimbo. 46  Imana ni ubuhungiro n’inkomezi vyacu+,Ikaba n’imfashanyo yoroshe kuronka mu gihe c’amarushwa+.   Ni co gituma tutazotinya, naho isi yohinduka+,Naho imisozi yonyiganyiga ikaja mu nda y’ikiyaga kinini amahanga+,   Naho amazi yaco yosebagirika, akabimba ifuro+,Naho imisozi yotigita yumvise intureka yaco+. Sela.   Hari uruzi imigezi yarwo ituma igisagara c’Imana kinezerwa+,Ya taberenakulo ihambaye kandi nyeranda bihebuje ya Musumbavyose+.   Imana iri hagati muri nya gisagara+; ntikizonyiganyizwa+.Imana izogifasha igitondo giserutse+.   Amahanga yarasebagiritse+, ubwami buranyiganyiga;Imana yarasamiranye n’ijwi ryayo, isi itangura gushonga+.   Yehova nyen’ingabo ari kumwe natwe+;Ya Mana ya Yakobo ni ahantu hakirurutse hatagira inkomanzi hacu+. Sela.   Nimuze, mwitegereze ibikorwa vya Yehova+,Ingene yakoze ibintu vy’akajoreza kw’isi+.   Ahagarika intambara gushika ku mpera y’isi+.Umuheto aravunagura, emwe, icumu agahimbagura+;Imikogote ayituririra mu muriro+. 10  “Teshwe mute, mumenye yuko jewe ndi Imana+.Nzoshirwa hejuru mu mahanga+,Nzoshirwa hejuru mw’isi+.” 11  Yehova nyen’ingabo ari kumwe natwe+;Ya Mana ya Yakobo ni ahantu hakirurutse hatagira inkomanzi hacu+. Sela.

Utujambo tw'epfo