Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Zaburi 46:1-11

Ku muyobozi. Ni izaburi ya bene Kora+, ku Bigeme. Ururirimbo. 46  Imana ni ubuhungiro n’inkomezi vyacu+, Ikaba n’imfashanyo yoroshe kuronka mu gihe c’amarushwa+.   Ni co gituma tutazotinya, naho isi yohinduka+, Naho imisozi yonyiganyiga ikaja mu nda y’ikiyaga kinini amahanga+,   Naho amazi yaco yosebagirika, akabimba ifuro+, Naho imisozi yotigita yumvise intureka yaco+. Sela.   Hari uruzi imigezi yarwo ituma igisagara c’Imana kinezerwa+, Ya taberenakulo ihambaye kandi nyeranda bihebuje ya Musumbavyose+.   Imana iri hagati muri nya gisagara+; ntikizonyiganyizwa+. Imana izogifasha igitondo giserutse+.   Amahanga yarasebagiritse+, ubwami buranyiganyiga; Imana yarasamiranye n’ijwi ryayo, isi itangura gushonga+.   Yehova nyen’ingabo ari kumwe natwe+; Ya Mana ya Yakobo ni ahantu hakirurutse hatagira inkomanzi hacu+. Sela.   Nimuze, mwitegereze ibikorwa vya Yehova+, Ingene yakoze ibintu vy’akajoreza kw’isi+.   Ahagarika intambara gushika ku mpera y’isi+. Umuheto aravunagura, emwe, icumu agahimbagura+; Imikogote ayituririra mu muriro+. 10  “Teshwe mute, mumenye yuko jewe ndi Imana+. Nzoshirwa hejuru mu mahanga+, Nzoshirwa hejuru mw’isi+.” 11  Yehova nyen’ingabo ari kumwe natwe+; Ya Mana ya Yakobo ni ahantu hakirurutse hatagira inkomanzi hacu+. Sela.

Amakuru yiyongereye