Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Zaburi 41:1-13

Ku muyobozi. Agahibongozo ka Dawidi. 41  Hahiriwe uwitwararika umuntu mutoyi+. Ku musi w’ivyago Yehova azomukiza+.   Yehova ubwiwe azomurinda, amuzigamire ubuzima+. Azokwitwa umuhirwe mw’isi+; Kandi ntiwoshobora kumuha abansi biwe ngo bamugire uko bagomba+.   Yehova ubwiwe azomushigikira ku busaswa arwariyeko+; Igitanda ciwe cose ntuzobura kugihindura mu gihe c’indwara yiwe+.   Nayo jewe, navuze nti: “Ewe Yehova, ngirira ubutoni+. Nkiza, kuko nagucumuyeko+.”   Nayo abansi banje, bavuga ibibi ku binyerekeye+ ngo: “Azopfa ryari ngo izina ryiwe rizimangane buhere?”   Kandi nihagira uwuza kundaba, ububeshi ni bwo umutima wiwe uzovuga+; Azorundarunda ibintu bibi; Azosohoka, abivugire hanze+.   Abanyanka bose barongoreranira bangiriye urunani+; Baguma bangīra umugambi wo kunkorera ikibi+, ngo:   “Ikintu c’imburakimazi gisutswe kuri we+; Ubu ko aryamye, ntazokwongera guhaguruka+.”   Kandi umuntu yabana amahoro nanje, uwo nari nizigiye+, Uwarya ku mukate wanje+, andugirije igitsintsiri+. 10  Nayo wewe, ewe Yehova, ngirira ubutoni umpagurutse+, Kugira ngo ndabishure+. 11  Iki ni co menyerako yuko wahimbawe nanje, Ni uko umwansi wanje atiha akaruru k’intsinzi anyigambako+. 12  Nayo jewe, kubera ugutungana kwanje waranshigikiye+, Kandi uzonshira imbere y’amaso yawe gushika igihe kitagira urugero+. 13  Hahezagirwe Yehova Imana ya Isirayeli+ Kuva igihe kitagira urugero no gushika igihe kitagira urugero+. Amen kandi Amen+.

Amakuru yiyongereye