Zaburi 23:1-6

Agahibongozo ka Dawidi. 23  Yehova ni Umwungere wanje+.Nta co nzobura+.   Amvyagiza mu maragiriro yuzuye ubwatsi+;Anjana iruhande y’ahantu h’ukuruhukira havomerewe neza+.   Aranduhurira+.Anyobora mu mihora y’ubugororotsi ku bw’izina ryiwe+.   Naho nogendera mu mubande w’igitutu kizitanye+,Nta kintu kibi na kimwe ntinya+,Kuko uri kumwe nanje+;Inkoni yawe n’ikibando cawe ni vyo bimpoza+.   Utunganya imeza imbere yanje, imbere y’abanyanka+.Wasize amavuta umutwe wanje+;Igikombe canje kirujujwe neza+.   Ni ukuri, ineza be n’ubuntu bwuzuye urukundo ubwavyo bizonkurikirana imisi yose y’ubuzima bwanje+;Kandi nzokwibera mu nzu ya Yehova imisi yanje yose+.

Utujambo tw'epfo