Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Zaburi 148:1-14

148  Shemeze Ya+! Shemeze Yehova mu majuru+, Nimumushemeze iyo hejuru+.   Nimumushemeze, yemwe bamarayika biwe mwese+. Nimumushemeze, yemwe ngabo ziwe mwese+.   Nimumushemeze, yemwe zuba n’ukwezi+! Nimumushemeze, yemwe nyenyeri z’umuco mwese+!   Nimumushemeze, yemwe majuru y’amajuru+, Namwe mazi muri hejuru y’amajuru+.   Nibishemeze izina rya Yehova+; Kuko we ubwiwe yategetse, bikaremwa+.   Atuma biguma bihagaze ibihe bidahera, gushika igihe kitagira urugero+. Yatanze ingingo nyobozi, kandi ntizovaho+.   Nimushemeze Yehova kw’isi+, Yemwe bikoko amahero vyo mu kiyaga namwe nyenga z’amazi mwese+,   Yemwe muriro n’urubura, shelegi be n’umwotsi w’umuzitanya+, Yewe muyaga w’igihuhusi ushitsa ijambo ryiwe+,   Yemwe misozi namwe mirambi mwese+, Yemwe biti vy’ivyamwa namwe masederi mwese+, 10  Yemwe bikoko vyo mw’ishamba namwe bitungwa mwese+, Yemwe bikoko bikwega inda hasi namwe nyoni z’amababa+, 11  Yemwe bami bo mw’isi+ namwe miryango y’amahanga mwese, Yemwe baganwa+ namwe bacamanza b’isi mwese+, 12  Yemwe misore+ namwe nyene bigeme b’isugi+, Yemwe batama+ hamwe n’abahungu+! 13  Nibishemeze izina rya Yehova+, Kuko izina ryiwe ryonyene ari ryo riri hejuru hadashikwa+. Iteka ryiwe riri hejuru y’isi n’ijuru+. 14  Kandi azoshira hejuru ihembe ry’abantu biwe+, Ishemezo ry’intahemuka ziwe zose+, Rya bene Isirayeli, abantu bari hafi yiwe+. Shemeze Ya+!

Amakuru yiyongereye