Zaburi 136:1-26

136  Nimukengurukire Yehova, kuko ari mwiza+:Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+;   Nimukengurukire ya Mana iruta izindi mana+:Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwayo ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+;   Nimukengurukire wa Mukama w’abakama+:Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+;   Umwe akora ibintu vy’agatangaza bikomeye wenyene+:Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+;   Umwe yahingurana amajuru ugutegera+:Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+;   Umwe yasasa isi hejuru y’amazi+:Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+;   Umwe yakora vya bimuri bininibinini+:Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+;   Agakora izuba ngo riganze ku murango+:Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+;   Ukwezi n’inyenyeri ngo biganzire hamwe mw’ijoro+:Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+; 10  Umwe yakubita Misiri akaririka imfura zabo+:Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+; 11  Umwe yakura Isirayeli hagati yabo+:Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+; 12  Abakujeyo ikiganza gikomeye n’ukuboko kuramvuye+:Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero; 13  Umwe yatanya ikiyaga Gitukura+:Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+; 14  Agacisha Isirayeli hagati muri co+:Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+; 15  Agakunkumurira Farawo n’inteko ziwe za gisirikare mu kiyaga Gitukura+:Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+; 16  Umwe yacisha abantu biwe mu gahinga+:Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+; 17  Umwe yaririka abami bahambaye+:Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+; 18  Akica abami b’agakomeye+:Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+; 19  Egome, Sihoni umwami w’Abamori+:Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+; 20  Na Ogi umwami wa Bashani+:Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+; 21  Agatanga igihugu cabo ngo kibe intoranwa+:Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+; 22  Intoranwa ihawe Isirayeli umusavyi wiwe+:Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+; 23  Akatwibuka mu bufafara bwacu+:Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+; 24  Akadushikura incuro n’izindi mu vyara vy’abarwanizi bacu+:Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+; 25  Umwe aha ibifungurwa ibiri n’umubiri vyose+:Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+; 26  Nimukengurukire ya Mana y’amajuru+:Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwayo ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+.

Utujambo tw'epfo