Zaburi 120:1-7

Ururirimbo rw’Ukuduga. 120  Nahamagaye Yehova mu marushwa yanje+,Na we aranyishura+.   Ewe Yehova, rokora ubuzima bwanje ubukize iminwa y’ikinyoma+,Ubukize ururimi rw’amayeri+.   Umuntu azoguha iki, kandi azokwongera iki,Ga wa rurimi rw’amayeri we+?   Imyampi ikarihijwe y’umunyenkomezi+,Hamwe n’amakara yaka y’ibiti vy’imigoti+.   Ndigorewe, kuko nabaye i Mesheki+ ndi kavamahanga!Nacumbitse hamwe n’amahema y’i Kedari+.   Ubuzima bwanje bumaze igihe kirekire birenze bucumbitse+Hamwe n’abansi b’amahoro+.   Mpagararira amahoro+; mugabo iyo mvuze,Bashaka intambara+.

Utujambo tw'epfo