Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Zaburi 12:1-8

Ku muyobozi, kuri ogitave yo hasi+. Agahibongozo ka Dawidi. 12  Nkiza+, Yehova we, kuko intahemuka irangiye+; Kuko abantu b’abizigirwa bakamanganye mu bana b’abantu.   Baguma babwirana ivy’ububeshi+; Baguma bavugisha akanwa gasosa+, n’imitima ibiri+.   Yehova azorandura iminwa isosa yose, Ururimi ruvuga ibihambaye+,   Abavuze ngo: “Ku rurimi rwacu tuzonesha+. Iminwa turafise. Ni nde azoba umutware wo kutuganza?”   “Kubera ukunyagwa kw’abarushwa, kubera ukuniha kw’aboro+, Ubu ho ngira mpaguruke,” ni ko Yehova avuga+. “Ngira ndamushire ahatagira inkomanzi, aho ata n’umwe amuhemerako+.”   Amajambo ya Yehova ni amajambo atavanze+, Nk’ifeza ityororewe mw’itanure ry’ivu riyaza ivyuma, ikaba itosoye incuro indwi.   Wewe ubwawe, ewe Yehova, uzobarinda+; Uzozigama umwe wese umurinde iri yaruka gushika igihe kitagira urugero.   Ababisha bagendagenda impande zose, Kubera yuko ivy’agahomerabunwa bishirwa hejuru mu bana b’abantu+.

Amakuru yiyongereye