Zaburi 118:1-29

118  Nimukengurukire Yehova, kuko ari mwiza+;Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+.   Isirayeli navuge ubu ati:“Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+.”   Ab’inzu ya Aroni nibavuge ubu+ bati:“Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+.”   Abatinya Yehova nibavuge ubu+ bati:“Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+.”   Nambaje Ya ndi mu marushwa+;Ya yarishuye, anshira ahantu hagutse+.   Yehova ari ku ruhande rwanje; sinzotinya+.Umuntu yakuwe mw’ivu yongira iki+?   Yehova ari ku ruhande rwanje hagati y’abamfasha+,Ku buryo jewe nzokwitegereza abanyanka+.   Ni vyiza guhungira muri Yehova+Kuruta kwizigira umuntu yakuwe mw’ivu+.   Ni vyiza guhungira muri Yehova+Kuruta kwizigira abanyacubahiro+. 10  Amahanga yose yarankikuje+.Mw’izina rya Yehova ni ho nabagumiza kure+. 11  Barankikuje, egome, bari bankikuje+.Mw’izina rya Yehova ni ho nabagumiza kure. 12  Bankikuje nk’inzuki+;Bazimijwe nk’umuriro w’ibisaka vy’amahwa+.Mw’izina rya Yehova ni ho nabagumiza kure+. 13  Waransunuye ngo ntembe+,Mugabo Yehova ubwiwe yarantabaye+. 14  Ya ni ubwugamo bwanje n’ubushobozi bwanje+,Kandi ambera ubukiriro+. 15  Ijwi ry’akamo k’umunezero n’ubukiriro+Riri mu mahema+ y’abagororotsi+.Ukuryo kwa Yehova kurerekana inkomezi+. 16  Ukuryo kwa Yehova kurishira hejuru+;Ukuryo kwa Yehova kurerekana inkomezi+. 17  Sinzopfa, ahubwo nzobandanya kubaho+,Ngo menyeshe ibikorwa vya Ya+. 18  Ya yarankosoye bimwe bikaze+,Mugabo ntiyangabuye ku rupfu+. 19  Nimunyugururire amarembo y’ubugororotsi+.Nzoyinjiramwo; nzohaya Ya+. 20  Iri ni ryo rembo rya Yehova+.Abagororotsi ni bo bazoryinjiramwo+. 21  Nzoguhaya, kuko wanyishuye+Ukaba ubukiriro bwanje+. 22  Ibuye abubatsi bataye+Ni ryo ribaye umutwe w’imfuruka+. 23  Ivyo vyavuye kuri Yehova ubwiwe+;Ni agatangaza mu maso yacu+. 24  Uyu ni umusi Yehova yashizeho+;Tuzonezerwa duhimbarwe kuri wo+. 25  Aaa! None rero Yehova, enda nukize+!Aaa! None rero Yehova, enda nutange ukuroranirwa+! 26  Hahezagirwe uwuje mw’izina rya Yehova+;Twarabahezagiye turi mu nzu ya Yehova+. 27  Yehova ni we Nyenubumana+,Kandi araduha umuco+.Nimugire urugendo rw’umusi mukuru+ mufise amashami+,Gushika ku mahembe y’igicaniro+. 28  Uri Imana yanje, kandi nzoguhaya+;Uri Imana yanje, nzogushira hejuru+. 29  Nimukengurukire Yehova, kuko ari mwiza+;Kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero+.

Utujambo tw'epfo