Yosuwa 16:1-10

16  Nuko ubupfindo+ burasohoka ku bwa bene Yozefu+; akarere kabo kahera kuri Yorodani+ aharabana n’i Yeriko kakagenda kerekeza ku mazi ya Yeriko amaja mu buseruko, kerekeza mu gahinga kaduga mu karere k’imisozi ka Beteli+ kavuye i Yeriko.  Maze karasohoka kavuye i Beteli hegukira Luzi+, kakagenda kerekeza ku rubibe rw’Abaruki+ i Ataroti,  kakamanuka amaja mu burengero kerekeza ku rubibe rw’Abayafuleti, gushika ku rubibe rwa Beti-horoni yo Hepfo+ na Gezeri+, kakagarukira ku kiyaga+.  Nuko bene Yozefu+, ari bo Manase na Efurayimu+, batangura kwigabira igihugu+.  Urubibe rwa bene Efurayimu hakurikijwe imiryango yabo, egome, urubibe rw’intoranwa yabo amaja mu buseruko, rwabaye Ataroti-adari+, gushika i Beti-horoni yo Haruguru+;  nya rubibe rwarasohoka rwerekeza ku kiyaga. Mikimetati+ hari mu buraruko, nya rubibe na rwo rugakevya rwerekeza mu buseruko rugana i Tayanati-shilo, rukagenda amaja mu buseruko rwerekeza i Yanowa.  Hanyuma rwaramanuka ruvuye i Yanowa rukerekeza i Ataroti n’i Nayara, rugashika i Yeriko+ maze rugasohoka rwerekeza kuri Yorodani.  Urwo rubibe ruvuye i Tapuwa+ rwabandanya amaja mu burengero rwerekeza ku mwonga wa Kana+, rukagarukira ku kiyaga+. Iyo ni yo ntoranwa y’umuryango wa bene Efurayimu hakurikijwe imiryango yabo.  Bene Efurayimu bari bafise ibisagara bitagira imihora+, hagati mu ntoranwa ya bene Manase, ibisagara vyose n’imihana irundanye ibikukira. 10  Kandi ntibirukanye Abanyakanani+ baba i Gezeri+; Abanyakanani baracaba muri Efurayimu gushika n’uyu musi+, mugabo bahavuye bakoreshwa ibikorwa vy’agahato vy’ubushumba+.

Utujambo tw'epfo