Kuvayo 26:1-37

26  “Kandi nya taberenakulo uze uyikore mu bitambara cumi vy’ihema+, vy’ilino nziza ihinzwe be n’inyuzi z’ubururu n’ubwoya buzize ibara ry’agahama n’igitambara c’ibara ry’agahama+. Uzobikora bideshweko abakerubi+ badeshwe n’umudeshi.  Uburebure bw’igitambara c’ihema kimwe cose ni amatambwe mirongo ibiri n’umunani, ubwaguke na bwo amatambwe ane. Ingero ni imwe ku bitambara vyose+.  Ibitambara bitanu bize bikurikirane kimwe gifatanijwe ku kindi, bindi bitanu bikurikirane kimwe gifatanijwe ku kindi+.  Kandi uze ukore utugōmbo mu nyuzi z’ubururu ku mubari w’igitambara kimwe co ku mpera ya nya rukurikirane. Uze ugire kuno nyene ku mubari w’igitambara gihereza ku rindi huriro+.  Uzokora utugōmbo mirongo itanu ku gitambara kimwe, ukore n’utundi mirongo itanu ku mpera y’igitambara kiri ku rindi huriro, nya tugōmbo turabane+.  Kandi uze ukore ingobe mirongo itanu z’inzahabu, ufatanye nya bitambara kimwe ku kindi ukoresheje nya ngobe, kandi ize icike itaberenakulo imwe+.  “Kandi uze ukore ibitambara mu bwoya bw’impene+, vy’ihema ryo hejuru kw’itaberenakulo. Uzokora ibitambara cumi na kimwe.  Uburebure bw’igitambara kimwe cose ni amatambwe+ mirongo itatu, ubwaguke na bwo amatambwe ane. Ingero ni imwe kuri ivyo bitambara cumi na kimwe.  Uze ufatanye ibitambara bitanu ukwavyo, n’ibitambara bitandatu ukwavyo+, kandi uze uzingemwo kubiri igitambara kigira gatandatu ku ruhande rw’imbere rw’ihema. 10  Uze ukore utugōmbo mirongo itanu ku mubari w’igitambara kimwe, igihereza mu rukurikirane, n’utundi mirongo itanu ku mubari w’igitambara co ku rindi huriro. 11  Uze ukore ingobe mirongo itanu z’umujumpu+ uzishire muri twa tugōmbo, uheze ufatanirize hamwe iryo hema; rize ricike rimwe+. 12  Ikirenzeko kuri nya bitambara na co, kize cenene. Ica kabiri c’igitambara kirenzeko kize cenenere ku ruhande rw’inyuma rw’itaberenakulo. 13  Itambwe rirengako hino ku burebure bwa nya bitambara n’irirengako hirya, rizoba iryenenera ku mpande z’iyo taberenakulo, kugira riyipfuke ku ruhande rwo hino no ku rwo hirya. 14  “Kandi hejuru uze ukorere nya hema igipfukisho c’inshato z’impfizi z’intama zizize ibara ritukura, n’igipfukisho c’inshato z’ivyogaruzi. 15  “Kandi uze ukorere iyo taberenakulo ibizingiti+ mu giti c’umunyinya, vyo guhagarara ku mpera. 16  Uburebure bw’ikizingiti ni amatambwe cumi, ubwaguke bw’ikizingiti kimwe cose na bwo itambwe n’igice. 17  Ikizingiti kimwe cose gifise udutwe tubiri dufatanijwe kamwe ku kandi. Ukwo ni ko uzogira ku bizingiti vyose vy’iyo taberenakulo. 18  Uze ukorere iyo taberenakulo ibizingiti: ibizingiti mirongo ibiri vy’uruhande ruraba i Negebu, amaja mu bumanuko. 19  “Uzokora ivyicaro binogoye+ mirongo ine vy’ifeza munsi y’ivyo bizingiti mirongo ibiri; ivyicaro binogoye bibiri munsi y’ikizingiti kimwe be n’udutwe twaco tubiri, n’ivyicaro binogoye bibiri munsi y’ikindi kizingiti be n’udutwe twaco tubiri. 20  Kandi urundi ruhande rw’itaberenakulo, urwo mu buraruko, uzorukorera ibizingiti mirongo ibiri+, 21  n’ivyicaro binogoye vyavyo mirongo ine vy’ifeza: bibiri munsi y’ikizingiti kimwe, na bibiri munsi y’ikindi kizingiti+. 22  Ibihimba vy’inyuma vy’iyo taberenakulo amaja mu burengero, uzobikorera ibizingiti bitandatu+. 23  Kandi uze ukore ibizingiti bibiri, bibe ibikingi vy’imfuruka z’itaberenakulo+ ku bihimba bibiri vyayo vy’inyuma. 24  Bikwiye kuba ari bibiribibiri amaja hasi, kandi biri kumwe bikwiye kuba ari bibiribibiri gushika hejuru kw’isonga rya kimwe cose, ku kigōmbo ca mbere. Ni ko bikwiye kuba kuri ivyo bibiri. Bizoba ibikingi vy’imfuruka bibiri. 25  Haze habe ibizingiti umunani n’ivyicaro binogoye vyavyo vy’ifeza: ivyicaro cumi na bitandatu, ivyicaro binogoye bibiri munsi y’ikizingiti kimwe, na bindi bibiri munsi y’ikindi kizingiti. 26  “Kandi uze ukore ibihindizo mu giti c’umunyinya+, bitanu vy’ibizingiti vyo ku ruhande rumwe rw’itaberenakulo, 27  n’ibihindizo bitanu vy’ibizingiti vyo ku rundi ruhande rw’itaberenakulo, n’ibihindizo bitanu vy’ibizingiti vyo ku ruhande rw’itaberenakulo ku bwa vya bihimba bibiri vy’inyuma, amaja mu burengero+. 28  Igihindizo co hagati, igica hagati na hagati ya nya bizingiti, kive ku mpera gishike ku yindi. 29  “Kandi ivyo bizingiti uzobihomekako inzahabu+, ibigōmbo vyavyo na vyo uze ubikore mu nzahabu bibe ibifata nya bihindizo. Nya bihindizo uze ubihomekeko inzahabu. 30  Kandi uze ushinge nya taberenakulo wisunze umugero wayo weretswe ku musozi+. 31  “Kandi uze ukore irido+ mu nyuzi z’ubururu n’ubwoya buzize ibara ry’umuyugubwe ugomba gutukura n’igitambara c’ibara ry’agahama n’ilino nziza ihinzwe. Azoyikora ideshweko abakerubi+ badeshwe n’umudeshi. 32  Uze uyishire ku nkingi zine z’umunyinya zihometseko inzahabu. Utumambo twazo ni utw’inzahabu. Ziri ku vyicaro binogoye vy’ifeza bine. 33  Uze ushire iyo rido munsi ya za ngobe, uheze uzane ya sandugu y’igishingantahe+ imbere muri nya rido. Nya rido ize ibabere urugabano hagati y’Aheranda*+ n’Aheranda Rwose*+. 34  Uze ushire wa murumyo kuri iyo sandugu y’igishingantahe Aheranda Rwose. 35  “Kandi uze ushire ya meza hanze ya nya rido, ca gitereko c’amatara+ na co kirabane n’imeza ku ruhande rw’iyo taberenakulo amaja mu bumanuko. Iyo meza uzoyishira ku ruhande rwo mu buraruko. 36  Kandi uze ukore igikingirizo+ c’ubwinjiriro bw’ihema mu nyuzi z’ubururu n’ubwoya buzize ibara ry’umuyugubwe ugomba gutukura n’igitambara c’ibara ry’agahama n’ilino nziza ihinzwe, bikorwe n’umujishi. 37  Uze ukorere ico gikingirizo inkingi zitanu z’umunyinya, uzihomekeko inzahabu. Utumambo twazo ni utw’inzahabu. Uze ubikorere ivyicaro binogoye bitanu vy’umujumpu ushongeshejwe.

Amakuru yiyongereye

Raba Inyongera ya 21.
Raba Inyongera ya 21.