Itanguriro 1:1-31

1  Mu ntango+ Imana+ yaremye+ amajuru n’isi+.  Isi ntiyagira imero kandi yari igiharabuga, kandi ku buringanire bw’inyenga y’amazi+ hari umwiza. Inguvu zikora z’Imana zaguma zitembera irya n’ino+ ku buringanire bw’amazi+.  Maze Imana ivuga+ iti: “Nihabeho umuco.” Nuko habaho umuco+.  Inyuma y’ivyo Imana ibona ko umuco ari mwiza, maze Imana itandukanya umuco n’umwiza+.  Imana yita umuco Umurango+, mugabo umwiza iwita Ijoro+. Nuko haba umugoroba, haba n’igitondo: uwo ni umusi wa mbere.  Imana yongera kuvuga iti: “Nihabeho ikirere+ hagati y’amazi, habe n’ukwigabura hagati y’amazi n’ayandi+.”  Maze Imana itangura gukora ikirere no gutandukanya amazi akwiye kuba munsi y’ikirere n’amazi akwiye kuba hejuru y’ikirere+. Biraheza biba kuno.  Imana yita ikirere Ijuru+. Haba umugoroba, haba n’igitondo: uwo ni umusi ugira kabiri.  Imana yongera kuvuga iti: “Amazi yo munsi y’amajuru nakoranire ahantu hamwe, kandi haboneke isi yumutse+.” Biraheza biba kuno. 10  Imana yita nya si yumutse Isi+, mugabo ikoraniro ry’amazi iryita Ibiyaga+. Maze Imana ibona ko ari vyiza+. 11  Imana yongera kuvuga iti: “Isi nimeze ivyatsi, ibimera vyama imbuto+, ibiti vy’ivyamwa bitanga ivyamwa nk’uko amoko+ y’ivyo biti ari, imbuto y’ivyo vyamwa ikaba iri muri vyo+, bibe gutyo kw’isi.” Biraheza biba kuno. 12  Nuko isi itangura kumera ivyatsi, ibimera vyama imbuto nk’uko ubwoko bwavyo buri+, n’ibiti bitanga ivyamwa, imbuto yavyo ikaba iri muri vyo nk’uko ubwoko bwavyo buri+. Maze Imana ibona ko vyari vyiza. 13  Nuko haba umugoroba, haba n’igitondo: uwo ni umusi ugira gatatu. 14  Imana yongera kuvuga iti: “Nihabeho ibitangamuco mu kirere c’amajuru kugira bitandukanye umurango n’ijoro+; bizoba ibimenyetso bibe n’ivyo kwerekana ibiringo n’imisi n’imyaka+. 15  Kandi bizoba ibitangamuco mu kirere c’amajuru kugira vyakire isi+.” Biraheza biba kuno. 16  Imana ikora ibitangamuco bibiri bininibinini, igitangamuco kinini muri vyo co kuganza umurango, n’igitangamuco gitoyi co kuganza ijoro, ikora n’inyenyeri+. 17  Gutyo Imana ibishira mu kirere c’amajuru kugira vyakire isi+, 18  no kugira biganze ku murango no mw’ijoro, no kugira bitandukanye umuco n’umwiza+. Maze Imana ibona ko vyari vyiza+. 19  Nuko haba umugoroba, haba n’igitondo: uwo ni umusi ugira kane. 20  Imana yongera kuvuga iti: “Amazi natume hagwirirana umugwirirano w’ibifise ubuzima*+, kandi ibiremwa biguruka nibiguruke hejuru y’isi, mu kirere c’amajuru+.” 21  Imana irema ibikoko binini amahero vyo mu kiyaga+ be n’igifise ubuzima cose kigendagenda+, ivyo amazi yatumye bigwirirana nk’uko amoko yavyo ari, be n’ikiremwa c’amababa cose kiguruka nk’uko ubwoko bwaco buri+. Imana ibona ko vyari vyiza. 22  Maze Imana irabihezagira iti: “Nimurondoke, mugwire, mwuzure amazi yo mu biyaga+, kandi ibiremwa biguruka nibigwire mw’isi.” 23  Nuko haba umugoroba, haba n’igitondo: uwo ni umusi ugira gatanu. 24  Imana yongera kuvuga iti: “Isi+ nizane ibifise ubuzima nk’uko amoko yavyo ari: igikoko c’igitungano+, igikoko kigendagenda+ n’igikoko c’ikinyeshamba+ co kw’isi nk’uko ubwoko bwaco buri.” Biraheza biba kuno. 25  Imana irema* igikoko c’ikinyeshamba co kw’isi nk’uko ubwoko bwaco buri, n’igitungwa nk’uko ubwoko bwaco buri, n’igikoko kigendagenda cose co ku butaka nk’uko ubwoko bwaco buri+. Imana ibona ko vyari vyiza. 26  Imana yongera kuvuga iti: “Tureme+ umuntu mw’ishusho yacu+, nk’uko dusa+, aganze amafi yo mu kiyaga, n’ibiremwa biguruka vyo mu kirere, n’ibitungwa, n’isi yose, n’igikoko kigendagenda cose kigendagenda kw’isi+.” 27  Imana irema umuntu mw’ishusho yayo, imurema+ mw’ishusho y’Imana; ibarema ari umugabo n’umugore+. 28  Vyongeye, Imana irabahezagira+, ibabwira iti: “Nimurondoke+, mugwire, mwuzure isi kandi muyigabe+, muganze+ amafi yo mu kiyaga, n’ibiremwa biguruka vyo mu kirere, n’ikinyabuzima cose kigendagenda kw’isi.” 29  Imana yongera kuvuga iti: “Ehe ndabahaye ibimera vyose vyama imbuto biri ku buringanire bw’isi yose, n’igiti cose kiriko ivyamwa vy’igiti cama imbuto+. Nibibabere ibifungurwa+. 30  Kandi igikoko c’ikinyeshamba cose, ikiremwa kiguruka cose co mu kirere be n’igifise ubuzima cose kigendagenda kw’isi, ndagihaye ibimera bitoto vyose ngo bikibere indya+.” Biraheza biba kuno. 31  Inyuma y’ivyo Imana yihweza ikintu cose yari yakoze, isanga cari ciza cane+. Nuko haba umugoroba, haba n’igitondo: uwo ni umusi ugira gatandatu.

Utujambo tw'epfo

Ni ukuvuga ibikoko vyo mu mazi.
Ijambo ry’igiheburayo ryakoreshejwe ng’aha riratandukanye n’ijambo “kurema” ryakoreshejwe mu murongo wa 1, uwa 21, uwa 27 no muri 2:3, rikaba risobanura “guhingura” canke “gukora.”