Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Ezekiyeli 15:1-8

15  Ijambo rya Yehova ryongera kunzako, riti:  “Mwana w’umuntu, igiti c’umuzabibu+, egome, agashami kaco, gitandukaniye he n’ikindi giti cose hagati mu biti vy’ikibira?  Mbega kirakurwamwo umwamba wo gukoresha igikorwa kanaka? Canke mbega baragikuramwo urumambo rwo kumanikako igikoresho co mu nzu ico ari co cose?  Erega ni ico gushirwa mu muriro kikaba inkwi+. Amasonga yaco yompi umuriro urayarigata, no hagati yaco hagasha+. None hari igikorwa na kimwe cokoreshwa?  Raba! Iyo gikomeye, nta gikorwa na kimwe gikoreshwa. Hari akantu iyo umuriro wakirigase kigasha! Hari ikindi gikorwa vy’ukuri cokoreshwa+?”  “Ibi rero ni vyo Umukama Segaba Yehova avuze: ‘Nka kurya kw’igiti c’umuzabibu hagati mu biti vy’ikibira, ico natanze ku muriro ngo kibe inkwi, ni ko natanze ababa i Yeruzalemu+.  Kandi nabarabishijeko mu maso hanje+. Bavuye mu muriro, mugabo umuriro ni wo uzobarigata+. Kandi muzobwirizwa kumenya yuko jewe ndi Yehova, ninaberekezako mu maso hanje ngo ndabereke+.’”  “‘Kandi igihugu nzokigira igiharabuga+, kuko bahemutse+,’ ni ko Umukama Segaba Yehova avuze.”

Amakuru yiyongereye