2 Ngoma 4:1-22

4  Maze akora igicaniro c’umujumpu+ gifise uburebure bw’amatambwe* mirongo ibiri, n’ubwaguke bw’amatambwe mirongo ibiri, n’amahagarara y’amatambwe cumi+.  Hanyuma atangura gukora ikiyaga gishongeshejwe+ cangana n’amatambwe cumi kuva ku mbiga yaco imwe gushika ku yindi mbiga, kikaba cari umuzingi irya n’ino; amahagarara yaco yari amatambwe atanu; kugikikuza cose vyasaba ikamba y’amatambwe mirongo itatu+.  Munsi yaco, ku nkikuro yose, hari udusharizo tw’imero y’icamwa c’umutanga+ twari tugikikuje, cumicumi mw’itambwe rimwe, tukaba twari dukikuje ico kiyaga irya n’ino+. Utwo dusharizo tw’imero y’icamwa c’umutanga twari mu misitari ibiri, tukaba twari twashongeshanijwe n’ico kiyaga.  Cari gihagaze ku mashūri cumi n’abiri+: atatu araba mu buraruko, atatu araba mu burengero, atatu araba mu bumanuko, n’atatu araba mu buseruko; ico kiyaga cari hejuru kuri nya mashūri, kandi inyuma hayo hose haraba indani+.  Intimbatimba yaco yangana n’ubwaguke bw’ikiganza; imbiga yaco na yo yari ihinguwe nk’imbiga y’igikombe, nk’ishurwe ry’ilisi+. Cari ikintu cashobora kujamwo+ ingero za bati ibihumbi bitatu+.  Vyongeye, akora amabesani cumi, hanyuma ashira atanu iburyo n’atanu ibubamfu+, kugira ngo bayogerezemwo+. Ibintu bijanye n’ishikanwa riturirwa+ bavyogereza muri yo. Mugabo nya kiyaga cari ico abaherezi biyozamwo+.  Maze akora ibitereko vy’amatara+ vy’inzahabu; abikora ari cumi yisunze umugero umwe+, araheza abishira mu rusengero, bitanu iburyo na bitanu ibubamfu+.  Vyongeye, akora imeza cumi, azishira mu rusengero, zitanu iburyo na zitanu ibubamfu+, hanyuma akora amabakure ijana y’inzahabu.  Hanyuma akora ikigo+ c’abaherezi+ n’urugo runini+ n’imiryango ya nya rugo; imiryango yavyo ayihomekako umujumpu. 10  Nya kiyaga na co agishira ku ruhande rw’iburyo, mu buseruko, amaja mu bumanuko+. 11  Amaherezo Hiramu akora ibigopo+ n’ibiyozo+ n’amabakure+. Gutyo Hiramu arangiza gukora igikorwa yakoreye Umwami Salomo ku nzu y’Imana y’ukuri. 12  Za nkingi zibiri+ na ya mitwe y’inkingi+ yibumvye yari hejuru kuri izo nkingi zibiri, na za nsenga+ zibiri zo gupfuka nya mitwe y’inkingi yibumvye yari hejuru kuri izo nkingi, 13  na ya makomamanga+ amajana ane ku bwa za nsenga zibiri, imisitari ibiri y’amakomamanga ku bw’urusenga rumwerumwe rwose, vyo gupfuka nya mitwe y’inkingi ibiri yibumvye yari kuri nya nkingi+; 14  ya mashareti+ cumi na ya mabesani+ cumi yari kuri ayo mashareti; 15  ca kiyaga+ kimwe rudende na ya mashūri cumi n’abiri yari munsi yaco+, 16  vya bigopo na vya biyozo+ na ya makanya+ n’ibikoresho+ vyavyo vyose, Hiramu-abivu+ abikorera Umwami Salomo ku bw’inzu ya Yehova, mu mujumpu usenye. 17  Mu Ntara ya Yorodani ni ho umwami yabishongeshereje mu butaka bw’ibumba, hagati ya Sukoti+ na Zereda+. 18  Ukwo ni ko Salomo yakoze ivyo bikoresho vyose ari vyinshi cane, kuko uburemere bw’umujumpu butasuzumwa+. 19  Nuko Salomo akora ibikoresho+ vyose vyari mu nzu y’Imana y’ukuri n’igicaniro c’inzahabu+ n’imeza+ zajako imikate yerekanwa*, 20  n’ibitereko vy’amatara+ be n’amatara+ yavyo vyo mu nzahabu itavanze, kugira ngo yakirizwe imbere y’icumba c’ahitereye+, hisunzwe ingingo ivyerekeye; 21  n’amashurwe n’amatara n’udupensi+, mu nzahabu, (yari inzahabu itavanze na gatoyi,) 22  n’ibizimisho n’amabakure n’ibikombe n’ibijamwo umuriro, mu nzahabu itavanze+, n’ubwinjiriro bw’inzu+, imiryango yayo y’indani ku bw’Aheranda Rwose n’imiryango+ y’inzu y’urusengero, mu nzahabu.

Amakuru yiyongereye

Ni amatambwe y’ukuboko uciriye mu nkokora. Itambwe rimwe ni nka cm 44,5.
Raba Inyongera ya 21.