1 Ngoma 25:1-31

25  Vyongeye, Dawidi n’abakuru+ b’imigwi y’abakora igikorwa+ batandukanya ku bw’igikorwa bamwe muri bene Asafu na Hemani+ na Yedutuni+, abavuga ubuhanuzi bakoresheje inanga+ n’ibicurarangisho vy’imirya+ n’ivyuma bisāma+. Muri bo harimwo abagabo bari n’ivyo bajejwe ku bw’igikorwa cabo.  Muri bene Asafu: Zakuri na Yozefu+ na Netaniya na Asharela+, bene Asafu bari bayobowe na Asafu+, uwavuga ubuhanuzi ayobowe n’umwami.  Kuri Yedutuni+: bene Yedutuni ari bo Gedaliya+ na Zeri+ na Yeshaya+ na Shimeyi na Hashabiya na Matitiya+, batandatu, bakaba bayoborwa na se Yedutuni, uwavuga ubuhanuzi akoresheje inanga kugira ngo akengurukire yongere ashemeze Yehova+.  Kuri Hemani+: bene Hemani ari bo Bukiya+ na Mataniya+ na Uziyeli+ na Shebuweli na Yerimoti na Hananiya+ na Hanani na Eliyata+ na Gidaliti+ na Romamuti-ezeri+ na Yoshibekasha+ na Maloti+ na Hotiri+ na Mahaziyoti.  Abo bose bari bene Hemani, umubonyi+ w’umwami mu bintu vy’Imana y’ukuri yaduza ihembe ryiwe; gutyo Imana y’ukuri iha Hemani abahungu cumi na bane n’abakobwa batatu+.  Abo bose bari bayobowe na se mu vyo kuririmba ku nzu ya Yehova, bakoresheje ivyuma bisāma+ n’ibicurarangisho vy’imirya+ n’inanga+ ku bw’igikorwa co ku nzu y’Imana y’ukuri. Abayoborwa n’umwami bari Asafu na Yedutuni na Hemani+.  Igitigiri cabo hamwe na bene wabo bamenyerejwe mu vy’ukuririmbira Yehova+, abahanga+ bose, cari amajana abiri na mirongo umunani n’umunani.  Bapfinda rero ubupfindo+ ku bijanye n’ibintu vyo kwitwararika, umutoyi ari kimwe n’uwuhambaye+, umuhanga+ hamwe n’uwiga.  Nuko ubupfindo burasohoka: ubwa mbere buba ubwa Asafu ku bwa Yozefu+, ubugira kabiri buba ubwa Gedaliya+ (we na bene wabo be n’abahungu biwe bari cumi na babiri); 10  ubugira gatatu buba ubwa Zakuri+ n’abahungu biwe na bene wabo: cumi na babiri; 11  ubugira kane buba ubwa Iziri+ n’abahungu biwe na bene wabo: cumi na babiri; 12  ubugira gatanu buba ubwa Netaniya+ n’abahungu biwe na bene wabo: cumi na babiri; 13  ubugira gatandatu buba ubwa Bukiya n’abahungu biwe na bene wabo: cumi na babiri; 14  ubugira indwi buba ubwa Yesharela+ n’abahungu biwe na bene wabo: cumi na babiri; 15  ubugira umunani buba ubwa Yeshaya n’abahungu biwe na bene wabo: cumi na babiri; 16  ubugira icenda buba ubwa Mataniya n’abahungu biwe na bene wabo: cumi na babiri; 17  ubugira cumi buba ubwa Shimeyi n’abahungu biwe na bene wabo: cumi na babiri; 18  ubugira cumi na rimwe buba ubwa Azareli+ n’abahungu biwe na bene wabo: cumi na babiri; 19  ubugira cumi na kabiri buba ubwa Hashabiya n’abahungu biwe na bene wabo: cumi na babiri; 20  ubugira cumi na gatatu buba ubwa Shubayeli+ n’abahungu biwe na bene wabo: cumi na babiri; 21  ubugira cumi na kane buba ubwa Matitiya n’abahungu biwe na bene wabo: cumi na babiri; 22  ubugira cumi na gatanu buba ubwa Yeremoti n’abahungu biwe na bene wabo: cumi na babiri; 23  ubugira cumi na gatandatu buba ubwa Hananiya n’abahungu biwe na bene wabo: cumi na babiri; 24  ubugira cumi n’indwi buba ubwa Yoshibekasha n’abahungu biwe na bene wabo: cumi na babiri; 25  ubugira cumi n’umunani buba ubwa Hanani n’abahungu biwe na bene wabo: cumi na babiri; 26  ubugira cumi n’icenda buba ubwa Maloti n’abahungu biwe na bene wabo: cumi na babiri; 27  ubugira mirongo ibiri buba ubwa Eliyata n’abahungu biwe na bene wabo: cumi na babiri; 28  ubugira mirongo ibiri na rimwe buba ubwa Hotiri n’abahungu biwe na bene wabo: cumi na babiri; 29  ubugira mirongo ibiri na kabiri buba ubwa Gidaliti n’abahungu biwe na bene wabo: cumi na babiri; 30  ubugira mirongo ibiri na gatatu buba ubwa Mahaziyoti+ n’abahungu biwe na bene wabo: cumi na babiri; 31  ubugira mirongo ibiri na kane buba ubwa Romamuti-ezeri+ n’abahungu biwe na bene wabo: cumi na babiri.

Amakuru yiyongereye