Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Amavidewo yerekana incamake y’ibitabu vyo muri Bibiliya

Incamake y’igitabu ca Mariko

Incamake y’igitabu ca Mariko

Soma Injili ya Mariko, iyirimwo inkuru ishwangamura kandi yitondewe yigana igikorwa ca Yezu.