Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Ni kubera iki ukwiye kwiga Bibiliya?

Ni kubera iki ukwiye kwiga Bibiliya?

Raba ingene Bibiliya ishobora kugufasha kuronka inyishu z’ibibazo bihambaye cane mu buzima.

 

Raba kandi

Gusaba kwigishwa Bibiliya

Niwironkere ivyigwa vya Bibiliya ku mwanya no mu kibanza bikworohereza.

Ivyigwa mutanga vya Bibiliya bigirwa gute?

Raba inyishu z’ibibazo ku bijanye n’ivyigwa vya Bibiliya dutanga ku buntu.