• Mu gisagara c’i Tis Abay muri Etiyopiya: Ariko aratanga agatabu kari mu rurimi rwitwa Amharic

Etiyopiya: Ibitigiri nyamukuru

  • Abanyagihugu: 104.957.000
  • Abigisha Bibiliya: 10.472
  • Amashengero y’Ivyabona: 221
  • Igitigiri c’Ivyabona vya Yehova ugereranije n’abanyagihugu: 1 ku 10.023