Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Amafoto y’i Wallkill: Igice ca 2 (Munyonyo 2014 gushika Munyonyo 2015)

Amafoto y’i Wallkill: Igice ca 2 (Munyonyo 2014 gushika Munyonyo 2015)

Ivyabona vya Yehova baherutse kwagura no gusubiramwo inyubakwa zabo z’i Wallkill muri New York. Muri aya mafoto muraza kubona ingene ico gikorwa cagiye kiratera imbere kuva muri Munyonyo 2014 gushika muri Munyonyo 2015.

Ifoto yerekana inyubakwa z’i Wallkill uzirabiye mu kirere (15 Gitugutu 2015).

  1. Icapuriro

  2. Inyubakwa y’amabiro ya 1

  3. Inyubakwa y’uburaro ya E

  4. Uburiro

  5. Imesuriro

  6. Inyubakwa y’amabiro ya 2

  7. Inyubakwa y’uburaro ya D

Ku wa 4 Kigarama 2014: Inyubakwa y’amabiro ya 2

Ku bwinjiriro bw’inyubakwa nshasha y’amabiro hariko harategurwa kugira bahasase amapave bongere bahatere amashurwe. Mu gihe c’imbeho, mu kayira kari ibubamfu barahasusurutsa kugira abahaca ntibahave banyerera ku bibarafu. Iyi nyubakwa irimwo Ibiro vya Beteli, Komite y’ishami n’Urwego rujejwe umurimo.

Ku wa 5 Kigarama 2014: Inyubakwa y’uburaro ya D

Umuvukanyi wo mu Rwego rujejwe ibikorwa vy’imbere mu nzu ariko aranora hasi kw’isima imbere y’uko bahasozera. Imashini inora icometse ku kindi kimashini gikwega intumo kugira ntibe nyinshi.

Ku wa 9 Nzero 2015: Inyubakwa y’uburaro ya E

Muri iri baraza ryasubiwemwo ryubatswe nk’umuzingi, haraca abashitsi n’Abanyabeteli barenga 200 baba mu nyubakwa y’uburaro ya E. Mu kuhasanura bahashize amadirisha afasha kuziganya umuyagankuba be n’ubuhinga bushasha bwo kumenyesha ko hadutse umuriro.

Ku wa 9 Ruhuhuma 2015: Icapuriro

Umufundi ariko arafatanya intsinga zifasha mu vyo guhanahana amakuru zija mu nzu nshasha izohora yigishirizwamwo ivy’ubuhinga. Iyi nzu izohora iberamwo ivyigwa bimenyereza abakora ivy’amazi, ababungabunga ibintu bikoresha umuyagankuba be n’ivyigwa bijanye no kwirinda amasanganya.

Ku wa 17 Ruhuhuma 2015: Icapuriro

Umufundi ariko amanika amatara adakoresha umuyagankuba mwinshi, mu nyubakwa nshasha izokoreramwo Urwego rujejwe kwigisha ivy’ubuhinga.

Ku wa 2 Ntwarante 2015: Inyubakwa y’amabiro ya 1

Mushiki wacu ariko arapima imyanya iri hagati y’inzira zicamwo intsinga z’amatara. Aha hantu hasubiwemwo kugira hazokorere inzego zimwezimwe z’ibiro vy’ishami zahora i Brooklyn.

Ku wa 3 Ntwarante 2015: Inyubakwa y’uburaro ya D

Umuvukanyi akora ivy’amazi ariko arategura uturingoti tuzotwara amazi ashushe mu buraro.

Ku wa 31 Ntwarante 2015: Inyubakwa y’uburaro ya D

Abakorera mu Rwego rujejwe ibikorwa vy’inyuma ku nzu bari mu kimashini kibaduza, bariko barashira mastike kw’idirisha. Aya madirisha ni 298 muri iyi nyubakwa yonyene, akaba atuma hatagenda umuyagankuba mwinshi mu ci no mu rushana.

Ku wa 17 Ndamukiza 2015: Inyubakwa y’amabiro ya 1

Abamaso bariko basubira kwubaka uruhome rwo muri parikingi iri hagati y’inyubakwa y’amabiro ya 1 n’iy’uburaro ya E, bakoresheje amabuye yakuwe ku ruhome rwubatswe muri za 70.

Ku wa 17 Ndamukiza 2015: Inyubakwa y’amabiro ya 1

Umuvukanyi ariko arasena uruhome imbere y’uko barusiga irangi. Iyi nyubakwa yasubiwemwo ikoreramwo Urwego rujejwe ivy’amakonte, urujejwe ivy’ama ordinateri n’urujejwe kugura ibintu.

Ku wa 8 Ruheshi 2015: Inyubakwa y’uburaro ya D

Umufundi ariko arakwega intsinga azizana ku gisenge kugira azicomeke ku cuma gikinga inkuba. Iyo inkuba ikubise, ico cuma gica gikebereza inguvu zayo mu kuzimu bitaguma inyubakwa itononekara.

Ku wa 8 Ruheshi 2015: Inyubakwa y’uburaro ya D

Igihe inyubakwa z’i Wallkill zariko ziragurwa, baritwararitse cane kutonona ibidukikije vyari bihasanzwe, aho hakaba harimwo ivyo biti mubona kuri iyi foto. Irya tangi y’amazi mubona ibubamfu ibika nk’amalitiro 150.000, ikaba ifasha cane mu gutanga amazi, mu gukinga no mu kuzimya umuriro wokwaduka i Wallkill.

Ku wa 25 Ruheshi 2015: Inyubakwa y’amabiro ya 1

Umubaji ariko arapanga tumwetumwe mu tubaho 1.800 tugize uruhome rw’inyuma rw’ikibanza co gukoraniramwo. Utwo tubaho tw’intimba zitandukanye dutuma amajwi adasamirana cane.

Ku wa 9 Mukakaro 2015: Inyubakwa y’amabiro ya 2

Charles Reed yakoreye kuri Beteli kuva mu 1958. Yarafashije mw’iyubakwa ry’amacapuriro igihe Beteli y’i Brooklyn yacapurira ibitabu Leta Zunze Ubumwe za Amerika be n’ibindi bihugu bitari bike. Igihe inyubakwa z’i Wallkill zariko ziragurwa, umuvukanyi Reed yakoranye n’umugwi ujejwe kuraba ko ibintu vyakozwe neza.

Ku wa 17 Myandagaro 2015: Inyubakwa y’amabiro ya 1

Bariko barapakurura intebe nshasha zizoja mu kibanza co gukoraniramwo. Ico kibanza cakira abantu 812.

Ku wa 21 Nyakanga 2015: Inyubakwa y’amabiro ya 1

Igihe basanura ikibanza co gukoraniramwo barashizemwo ibiteleviziyo binini, ku gisenge na ho bahashira ibintu bituma amajwi adasanzara cane.

Ku wa 12 Gitugutu 2015: Inyubakwa y’uburaro ya D

Aho batabarira abarwaye barahashize ikibanza abaforoma bakoreramwo. Kugira ngo abarwayi bitwararikwe neza, amakoridoro be n’ubwogero vyo muri iyo nyubakwa vyaraguwe.

Ku wa 15 Gitugutu 2015: Inyubakwa z’i Wallkill

Izi ni inyubakwa z’i Wallkill uzirabiye mu kirere, zikaba zishobora kwakira nk’Abanyabeteli 2.000. Igice kinini c’igikorwa co kwagura izo nyubakwa carangiye ku wa 30 Munyonyo 2015. Inyubakwa nshasha be n’izasubiwemwo ziri ku buringanire bwa metero kwadarato zirenga 102.000.