Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Dukubitire i Warwick (Igice ca 1: Rusama—Myandagaro 2014)

Dukubitire i Warwick (Igice ca 1: Rusama—Myandagaro 2014)

I Warwick muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ivyabona vya Yehova bariko barubaka ahazokwimukira icicaro gikuru cabo. Kuva muri Rusama gushika muri Myandagaro 2014, ibikorwa vyarateye imbere cane ku nyubakwa ya garaje y’imiduga, ku nyubakwa y’amabiro n’iyindi mirimo be no ku nyubakwa y’uburaro ya C n’iya D. Amafoto ari aho hepfo arerekana bimwebimwe mu vyaranguwe muri ico kiringo c’ibikorwa vy’urutavanako.

Uko hazoba hameze nibaheza kuhubaka. Uhereye hejuru ibubamfu:

  1. Garaje

  2. Parikingi y’abashitsi

  3. Parikingi y’abahaba be n’aho kubungabungira ibikoresho

  4. Inyubakwa y’uburaro ya B

  5. Inyubakwa y’uburaro ya D

  6. Inyubakwa y’uburaro ya C

  7. Inyubakwa y’uburaro ya A

  8. Inyubakwa y’amabiro n’iyindi mirimo

Ku wa 1 Rusama 2014: Ishantiye y’i Warwick

Uhagaze hepfo ukaraba amaja ku Kiyaga c’Ubururu, urabona ko ibikorwa biremvye mu gice co musi c’inyubakwa y’uburaro ya D. Hariya hafi y’ico kiyaga, bariko barategura ahazoshirwa ibeto yo ku nyubakwa y’uburaro ya C.

Ku wa 14 Rusama 2014: Ahandi bakorera atari kw’ishantiye

Bariko bakora akazu k’ubwogero. Ako kazu kava ng’aho karimwo amatiyo y’amazi, intsinga z’umuyagankuba, icuma gitanga akayaga n’ibindi. Ariko karangira nezaneza kamaze gushirwa mu nzu.

Ku wa 22 Rusama 2014: Garaje

Bariko bakora ivy’amazi mu gice co musi c’iyo nyubakwa. Mu kiringo c’ubwubatsi, abakozi bahakorera bashika 500 ni ho bazoza barafungurira, abandi na bo 300 bazofungurira mu bindi bibanza. Ubwubatsi buri mu kurangira, iyo nyubakwa izoca iba igaraje y’imiduga.

Ku wa 2 Ruheshi 2014: Garaje

Bariko barasanza ivu bazoteramwo ivyatsi hejuru ku rusenge. Ivyo vyatsi biragabanya umuvuduko w’imvura y’isegenya bikongera bikayungurura amazi y’imvura. Ariko kandi biratuma ubushuhe n’ubukanye bitinjira mu nzu.

Ku wa 5 Ruheshi 2014: Inyubakwa y’amabiro n’iyindi mirimo

Izoba igizwe n’inzu zitatu, zose hamwe zizoba zifise uburinganire bw’amahegitari 4,2. Abo ni abakozi b’ikompanyi y’ubwubatsi bariko barafunga amaferabeto yo mu nkingi.

Ku wa 18 Ruheshi 2014: Garaje

Bariko barashirako ibisakazo bakoresheje umuriro. Bambaye ibintu bibafata kugira ntibakoroke.

Ku wa 24 Ruheshi 2014: Inyubakwa y’uburaro ya C

Bariko bashirako imiringoti itwara umwuka be n’ivyuma bitanga ubukanye. Hafi ica gatatu c’Ivyabona bakorera i Warwick ni bashiki bacu.

Ku wa 11 Mukakaro 2014: I Montgomery muri Leta ya New York

Iyi nyubakwa yaguzwe muri Ruhuhuma 2014. Ikorerwamwo kandi ikabikwamwo ibikoresho bizokenerwa mu bwubatsi. Imbere muri yo hangana n’amahegitari abiri. Birya bintu vyera ubona haruguru iburyo, ni twa tuzu tw’ubwogero turindiriye kujanwa kw’ishantiye.

Ku wa 24 Mukakaro 2014—Inyubakwa y’uburaro ya C

Iyi nyubakwa izobamwo abantu bashika 200 bakorera ku cicaro gikuru. Icumba kimwekimwe kizoba gifise uburinganire buri hagati ya m2 30 na 55, aho hakaba harimwo igikoni, ubwogero be n’akabaraza.

Ku wa 25 Mukakaro 2014: Parikingi y’abahaba be n’aho kubungabungira ibikoresho

Bariko bataba ikibanza co kwubakamwo. Haruguru ibubamfu, ikimashini kiriko kimena amabuye azokoreshwa mu bwubatsi. Aho iyo poroje izorangirira, hazoba hamaze gukurwaho ivu ringana na m3 260.000. Nk’amabeni 23 ni yo aseha iryo vu ku musi ku musi.

Ku wa 30 Mukakaro 2014: Garaje

Bariko batera ivyatsi ku rusenge

Ku wa 8 Myandagaro 2014: Ishantiye y’i Warwick

Ifoto yafatiwe hejuru y’inyubakwa y’amabiro, uwayifashe akaba yari muri ico cuma kiduza ibintu (ijeke). Hepfo ibubamfu ni parikingi y’abashitsi imaze guhera kwubakwa, ubu ikaba ijamwo imiduga y’abaza kuhakorera. Bamwebamwe mu Vyabona baragira urugendo rw’amasaha arenga 12 baje gufasha imisi itatu canke ine.

Ku wa 13 Myandagaro 2014: Garaje

Ibikorwa biri mu kurangira ahazoja uburiro bw’imfatakibanza. Hazoshirwaho amateleviziyo kugira bazoze barakurikirana icanditswe c’umusi n’izindi porogarama z’ivy’impwemu zibera ku biro vy’ishami vyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.

Ku wa 14 Myandagaro 2014: Inyubakwa y’amabiro n’iyindi mirimo

Bariko bakora idari ya mbere. Aho iburyo, ni uwuriko akoresha icuma gituma ibeto yegerana neza.

Ku wa 14 Myandagaro 2014: Inyubakwa y’amabiro n’iyindi mirimo

Bariko barategura ahazoca intsinga z’umuyagankuba imbere yuko bahashira ibeto.

Ku wa 14 Myandagaro 2014: Inyubakwa y’amabiro n’iyindi mirimo

Bariko baraheraheza gushiraho ibeto ya rya dari. Iyo beto yangana na m3 540, ikaba ari yo beto nyinshi yari imaze gukoreshwa kuva iyo poroje itanguye. Iyo beto yaponzwe n’amamashini umunani yongera isukwa mu masaha 5 n’igice hakoreshejwe ipompo zibiri. Ico kiri hagati kw’ifoto, ni ahazoca ingazi muri iyo nyubakwa.

Ku wa 14 Myandagaro 2014: Inyubakwa y’uburaro ya C

Bariko bubaka igikugiro co ku gisenge. Hariya hasi na ho, bariko bubaka igice co musi c’inyubakwa y’uburaro ya A.

Ku wa 15 Myandagaro 2014: Inyubakwa y’uburaro ya C

Akazu k’ubwogero kahejeje gukorwa kadugijwe mw’igorofa ya kabiri. Ibikoresho nk’ivyo biza bimaze gukorwa birakunze gukoreshwa kuko bituma hataba umwaga kw’ishantiye kandi ubwubatsi bukanyaruka.

Ku wa 20 Myandagaro 2014: Inyubakwa y’uburaro ya C

Abakozi b’ikompanyi y’ubwubatsi bariko bashirako impome zitinjiza ubushuhe canke ubukanye. Izo mpome ziba zakozwe mw’ibeto irimwo irangi gutyo ntibizokenerwa ko zisigwa irindi rangi kandi nta kazi kenshi bizosaba mu kuzibungabunga. Zishirwako mu mwanya muto, ivyo bikazotuma igikorwa kirangira ku gihe cashingiwe.

Ku wa 31 Myandagaro 2014: Ishantiye y’i Warwick

Bariko barategura aho bazoshira ibeto y’idari ku nyubakwa y’uburaro ya D. Hirya na ho, ni inyubakwa y’uburaro ya C iri mu kurangira kwubakwa.