I Warwick muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ivyabona vya Yehova bariko barubaka ahazokwimukira icicaro gikuru cabo. Kuva muri Rusama gushika muri Myandagaro 2014, ibikorwa vyarateye imbere cane ku nyubakwa ya garaje y’imiduga, ku nyubakwa y’amabiro n’iyindi mirimo be no ku nyubakwa y’uburaro ya C n’iya D. Amafoto ari aho hepfo arerekana bimwebimwe mu vyaranguwe muri ico kiringo c’ibikorwa vy’urutavanako.

Uko hazoba hameze nibaheza kuhubaka. Uhereye hejuru ibubamfu:

  1. Garaje

  2. Parikingi y’abashitsi

  3. Parikingi y’abahaba be n’aho kubungabungira ibikoresho

  4. Inyubakwa y’uburaro ya B

  5. Inyubakwa y’uburaro ya D

  6. Inyubakwa y’uburaro ya C

  7. Inyubakwa y’uburaro ya A

  8. Inyubakwa y’amabiro n’iyindi mirimo