Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Amafoto y’i Warwick (Igice ca 4: Rusama—Myandagaro 2015)

Amafoto y’i Warwick (Igice ca 4: Rusama—Myandagaro 2015)

Ivyabona vya Yehova bariko barubaka ahazokwimukira icicaro gikuru cabo. Ayo mafoto arerekana ibikorwa vyaranguwe kuri iyo shantiye kuva muri Rusama gushika muri Myandagaro 2015.

Uko hazoba hameze nibaheza kuhubaka. Uhereye hejuru ibubamfu:

  1. Garaje

  2. Parikingi y’abashitsi

  3. Parikingi y’abahaba be n’aho kubungabungira ibikoresho

  4. Inyubakwa y’uburaro ya B

  5. Inyubakwa y’uburaro ya D

  6. Inyubakwa y’uburaro ya C

  7. Inyubakwa y’uburaro ya A

  8. Inyubakwa y’amabiro n’iyindi mirimo

Ku wa 6 Rusama 2015: Ishantiye y’i Warwick

Umufundi agira amanure icuma mu Kiyaga c’ubururu (Blue Lake). Ico cuma kizofasha gutangira ibicafu bininibinini kugira ntivyinjire muri ico kiyaga.

Ku wa 6 Rusama 2015: Parikingi y’abahaba be n’aho kubungabungira ibikoresho

Abafundi bariko barapuriza ibeto ku gakuta ko hejuru ku nyubakwa babungabungiramwo ibikoresho. Ubwo buhinga buranyaruka kuruta ubusanzwe bukoreshwa bwo gucapira isima ku ruhome.

Ku wa 15 Rusama 2015: Ishantiye y’i Warwick

Uwukora mu Rwego rwo gutororokanya amakuru ariko arafata amafoto y’ubwubatsi. Inama Nyobozi y’Ivyabona vya Yehova irihweza ayo mafoto buri ndwi kugira irabe aho ibikorwa bigeze.

Ku wa 30 Rusama 2015: I Tuxedo

Umugabo n’umugore bo mu bumanuko bwa Kaliforniya baje gufasha mu rwego rujejwe ivy’amazi (plomberie). Ni bamwe mu bantu amajana baje i Tuxedo kuri uwo musi, ari na ho abubatsi bacumbitse. Ku wa 1 Myandagaro ni ho hashitse igitigiri kinini c’abakozi baje gufasha kuri iyo shantiye, bakaba bari 707.

Ku wa 9 Ruheshi 2015: Inyubakwa y’uburaro ya B

Abakozi b’ikompanyi y’ubwubatsi bariko barashiraho uruhome bakoresheje ijeke. Inyubakwa y’uburaro ya B ni yo yabaye iya nyuma gushirwako izo mpome n’amadirisha.

Ku wa 16 Ruheshi 2015: Inyubakwa y’uburaro ya C na D

Abakozi b’ikompanyi y’ubwubatsi bariko barashiraho ikiraro gihuza inyubakwa y’uburaro ya C n’iya D.

Ku wa 25 Ruheshi 2015: Inyubakwa y’uburaro ya C

Bariko baratera igazo mu gice co mu burengero bw’ico kibanza.

Ku wa 2 Mukakaro 2015: Ishantiye y’i Warwick

Bariko barasubiramwo ikibanza nyamukuru amazi atemberamwo avuye mu rugomero. Ico kibanza cari cubatswe mu myaka ya 1950. Ivyo biratuma amazi y’imvura nyinshi iriko iragwa muri kino gihe atarenga inkombe ngo atere ico kibanza bariko barubakamwo no mu micungararo yaho.

Ku wa 15 Mukakaro 2015: Inyubakwa y’uburaro ya A

Kugira abantu ntibabe umurengera kw’ishantiye, ibikorwa vy’imbere mu nzu nko gusiga amarangi, gukingira amatiyo birabandanya no mw’ijoro. Igihe abakozi bagaburwamwo kubiri, abashika amajana bakora kuva isaha icenda z’umuhingamo gushika isaha umunani z’ijoro.

Ku wa 20 Mukakaro 2015: Inyubakwa y’uburaro ya D

Umukozi ariko yigisha mugenziwe uburyo bwo gukingira amatiyo.

Ku wa 21 Mukakaro 2015: Inyubakwa y’uburaro ya B

Bariko barasiga irangi ikiraro gihuza inyubakwa y’uburaro ya B n’inyubakwa babungabungiramwo ibikoresho.

Ku wa 27 Mukakaro 2015: I Tuxedo

Abakozi barindiriye imiduga ibatwara i Warwick. Amabisi ni yo abatwara kuri shantiye akongera akabagarukana.

Ku wa 27 Mukakaro 2015: I Tuxedo

Abakozi batatu b’i Warwick bariko barimwesha. Abarenga 400 barimwesha buri ndwi i Tuxedo, i Warwick n’i Montgomery.

Ku wa 3 Myandagaro 2015: Ishantiye y’i Warwick

Bariko bagira kofraje y’aho bazohingurira umuyagankuba uva mu nda y’isi. Hari ibinogo 120 vy’imetero nka 150 umanuka mu kuzimu. Ubwo buhinga buzofasha gutanga ubushuhe mu gihe c’imbeho n’ubukanye mu gihe c’ubushuhe. Ubwo buhinga butwara amahera make kandi ntibwonona ibidukikije.

Ku wa 7 Myandagaro 2015: I Montgomery muri New York

Ahashikira ibikoresho baguze. Baca babiteranya maze bikarungikwa kuri shantiye i Warwick kugira bikoreshwe ico vyagenewe.

Ku wa 14 Myandagaro 2015: I Tuxedo muri New York

Abakozi babiri b’i Warwick (uwa kabiri n’uwa gatatu uvuye iburyo) bariko barasangira n’umuryango ubahaye indaro. Imiryango itari mike y’Ivyabona vya Yehova yarahaye indaro abaje gufasha kuri iyo shantiye.

Ku wa 17 Myandagaro 2015: Parikingi y’abahaba be n’aho kubungabungira ibikoresho

Ariko arapima ubuhaname bw’ikibanza akoresheje inivo igezweho.

Ku wa 20 Myandagaro 2015: Inyubakwa y’amabiro n’iyindi mirimo

Igikorwa co gushiraho amadirisha cararangiye mu kibanza nyamukuru abashitsi baje gutembera bazoshikiramwo.

Ku wa 26 Myandagaro 2015: Ishantiye y’i Warwick

Hagati ya Rusama na Myandagaro, igikorwa co gushiraho ibihome n’ibisakazo cararangiye ku nyubakwa y’uburaro ya B, ari na yo nyubakwa y’uburaro yari isigaye. Ibiraro vyose vy’ab’amaguru bihuza inyubakwa vyarashizweho, n’ibikorwa vyo gutera igazo mu bibanza bitandukanye biratangura.