Ja ku birimwo

Amafoto y’i Warwick: Igice ca 5 (Kuva muri Nyakanga 2015 gushika muri Ruhuhuma 2016)

Amafoto y’i Warwick: Igice ca 5 (Kuva muri Nyakanga 2015 gushika muri Ruhuhuma 2016)

Ivyabona vya Yehova bariko barubaka ahazokwimukira icicaro gikuru cabo. Ayo mafoto arerekana ibikorwa vyaranguwe kuri iyo shantiye kuva muri Nyakanga 2015 gushika muri Ruhuhuma 2016.

Uko hazoba hameze nibaheza kuhubaka. Uhereye hejuru ibubamfu:

  1. Garaje

  2. Parikingi y’abashitsi

  3. Parikingi y’abahaba n’aho kubungabungira ibikoresho

  4. Inyubakwa y’uburaro ya B

  5. Inyubakwa y’uburaro ya D

  6. Inyubakwa y’uburaro ya C

  7. Inyubakwa y’uburaro ya A

  8. Inyubakwa y’amabiro n’iyindi mirimo

Ku wa 7 Gitugutu 2015: Ishantiye y’i Warwick

Iki kizokoreshwa mu kwubaka ikiraro ahantu hajaga amazi. Igihe bagikura mw’ikamyo bari babanje bagishira ku mapine.

Ku wa 13 Gitugutu 2015: Ku mabiro be n’inyubakwa ikorerwamwo ibikorwa bitandukanye

Ivyatsi biteye ku rusenge biri mu bwoko bw’igiterwa citwa Sedum. Ivyo vyatsi birahindura ibara bivanye n’ibihe. Ubwoko 16 bw’ico giterwa ni bwo bwatewe kuri izo nyubakwa. Gutera ivyatsi ku bisenge biragabanya umuvuduko w’imvura y’isegenya. Ariko kandi biratuma ubushuhe canke ubukanye bitinjira mu nzu. Ivyo vyatsi barabibagarira gusa kugira bigume bimeze neza.

Ku wa 13 Gitugutu 2015: Mu nyubakwa y’uburaro ya D

Uwukora ivyo kubaza ariko arashira akabati ahari igikoni mu cumba. Gushika mu mpera z’ukwezi kwa Ruhuhuma 2016, urwego rw’ivy’ububaji rwari rumaze gushira ubwo bubati mu bice birenga 60 kw’ijana vy’inyubakwa z’uburaro.

Ku wa 16 Gitugutu 2015: Inyubakwa y’amabiro n’iyindi mirimo

Abahinga mu vy’amatara bariko bashiraho amatara aboneshereza ikimenyetso ca “Watch Tower” kiri hejuru ku nzu.

Ku wa 21 Gitugutu 2015: Inyubakwa y’amabiro n’iyindi mirimo

Amatara arakije mu nyubakwa y’amabiro n’iyindi mirimo, mu munara wayo be n’aho kwakirira abashitsi. Abazotemberera ng’aho bazoshobora kurabira muri uwo munara amakikuro y’ico kibanza ateye igomwe.

Ku wa 22 Gitugutu 2015: Ishantiye y’i Warwick

Abubatsi bariko bakora ibarabara rizocamwo imiduga y’abaje gutabara. Aho hejuru kw’ifoto ni umusozi bapfutse ikintu kimeze nk’ihema kugira bigabanye ivu rimanuka bariko barakora iryo barabara.

Ku wa 9 Munyonyo 2015: Inyubakwa y’amabiro n’iyindi mirimo

Abubatsi bariko barashira amabati abonerana hejuru y’ahari ca cuma co mw’igorofa kiduza abantu kikongera kikabamanura. Kuri iyo nyubakwa hari ibibanza 11 birimwo ayo mabati abonerana, ivyo bituma umuco w’izuba ubonesha muri yo.

Ku wa 16 Munyonyo 2015: Aho kubungabungira ibikoresho na Parikingi y’abahaba

Uwusudira ariko arakata itiyo nini akoresheje imashini.

Ku wa 30 Munyonyo 2015: Inyubakwa y’amabiro n’iyindi mirimo

Uwukora ivyo kubaza ariko ashiraho amakadre y’amadirisha. Ahejeje bazoca bashirako amadirisha.

Ku wa 17 Kigarama 2015: Ishantiye y’i Warwick

Bariko barashiraho amapave hazindutse haragwa imvura. Iburyo amaja hagati ico cera ni inivo bariko bapimisha aho basutse ikariyeri. Imbere naho, imashini iriko irashiraho amapave. Ibubamfu naho barapfutse hasi kugira ivu ntirize riramanuka.

Ku wa 24 Kigarama 2015: Ishantiye y’i Warwick

Bariko barakwega urutsinga rw’amatara ruzogaburira izo nyubakwa.

Ku wa 5 Nzero 2016: Inyubakwa y’amabiro n’iyindi mirimo

Umwubatsi ariko araheraheza gusakara inzira izocamwo ab’amaguru. Iyo nzira iri hagati ya Parikingi y’abashitsi be n’inyubakwa y’amabiro n’iyindi mirimo. Kuba hasakaye bizotuma abashitsi batanyagirwa.

Ku wa 5 Nzero 2016: Aho kubungabungira ibikoresho na Parikingi y’abahaba

Umuhinga ariko araregera ivyuma bishusha amazi. Bamaze gushiraho ivyuma bine bizoshusha amazi.

Ku wa 8 Ruhuhuma 2016: Aho kubungabungira ibikoresho na Parikingi y’abahaba

Abafundi b’amamashini bariko barashiraho imashini zumutsa impuzu mw’imesuriro. Izo mashini zishobora kwumutsa impuzu zipima ibiro 6 gushika ku biro 45. Imashini zimesa zizoshirwa ibubamfu imbere y’urwo ruhome.

Ku wa 8 Ruhuhuma 2016: I Tuxedo

Umuvukanyi Gerrit Lösch wo mu Nama Nyobozi ariko arayobora inyigisho y’Umunara w’Inderetsi y’umuryango wa Beteli. Iyo porogarama irakurikiranwa mu bindi bibanza bibamwo abakorera i Warwick.

Ku wa 19 Ruhuhuma 2016: Inyubakwa y’uburaro ya A

Abo mu rwego rujejwe ibikorwa vy’imbere mu nzu bazanye itapi izoshirwa muri imwe mu nyubakwa z’uburaro. Itapi ingana na metero kwadarato 65.000 ni yo izoshirwa muri izo nyubakwa.

Ku wa 22 Ruhuhuma 2016: Ishantiye y’i Warwick

Hagati ya Nyakanga 2015 na Ruhuhuma 2016, bararonse impapuro zibaha uruhusha rwo gushobora kuba mu nyubakwa y’uburaro ya C n’iya D. Ivyo vyatumye abahakorera bashobora kuhaba. Ahategekanijwe hose gushirwa vya vyuma biduza abantu bikongera bikabamanura mw’igorofa vyarahashizwe, n’amabarabara ahuza izo nyubakwa yarahejeje gukorwa. Barahejeje no gushiraho pave. Kubera ikirere gihari, baciye batangura gukora ubusitani.

Ku wa 24 Ruhuhuma 2016: Aho kubungabungira ibikoresho na Parikingi y’abahaba

Uwuriko arashiraho prafo. Abo muri urwo rwego ni bo banora impome, bashiraho amaprafo, bakongera bagahoma aho bacishije intsinga z’amatara.