Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Aronkera icizigiro mw’ibohero

Aronkera icizigiro mw’ibohero

Raba ukuntu kwiga Bibiliya vyahinduye ubuzima bw’imbohe imwe.Zaburi 68:6.

 

Raba n'ibindi

Ni kubera iki ukwiye kwiga Bibiliya?

Bibiliya iriko irafasha abantu amamiliyoni kw’isi yose kuronka inyishu z’ibibazo bihambaye cane mu buzima. Woba nawe wobishima?