Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova barafashije gusukura ikibira kiri hafi y’i Lviv

Ivyabona vya Yehova barafashije gusukura ikibira kiri hafi y’i Lviv

Kw’igenekerezo rya 6 Rusama 2017, Ivyabona vya Yehova nka 130 barafashije gusukura ikibira citwa Bryukhovychi kiri hafi y’i Lviv muri Ukraine. Ivyo Vyabona bafise imyaka iri hagati ya 22 na 80. Baba ku biro vy’ishami vy’Ivyabona vya Yehova vyo muri Ukraine kandi ni na ho bakorera. Ivyo biro biri hafi y’ico kibira. Mu masaha atatu gusa, basukuye ahantu hangana n’amahegitari 50, begeranya imicafu ipima ibilo 600.

Uwitwa Mykhailo Splavinskyi ahagarikiye ikigo kijejwe kwitwararika iryo shamba yavuze ati: “Ivyabona vya Yehova ni bo babaye aba mbere mu gushigikira igikorwa kiba buri mwaka co gusukura ico kibira, kandi kuva mu 2014 buri mwaka barakora ico gikorwa.”

Kubera iki ico kibira gikeneye gusukurwa?

Splavinskyi avuga ati: “Umucafu uja muri ico kibira biciye mu buryo bubiri. Ubwa mbere, hari abantu baba bahaje bagasiga batayeho imicafu. Ubwa kabiri, hari ibikamyo bizana ibihomvagurike vy’amazu hamwe n’ibindi bicafu bikabirundayo.”

Umucafu uragira ingaruka mbi kuri ico kibira. Splavinskyi avuga ati: “Ivyo bicafu birateba kubora. Biratosekaza amazi aca mu kuzimu, bigatuma ibidukikije bigira ingorane.” Ibicupacupa n’ibiyo vyamenaguritse birashobora gukwega no kwongereza imishwarara y’izuba, bigatuma muri ico kibira haduka umuriro. N’ikindi kandi, ibicupacupa n’ibishinge birashobora gukomeretsa abantu, na canecane abana batoyi. Splavinskyi agira ati: “Dukuyeho ivyo bicafu, turashobora kwirinda izo ngorane.”

Gusukura ikibira c’amahegitari 3.300 si igikorwa coroshe. Splavinskyi abandanya ati: “Leta yaduhaye abanyezamu batanu gusa bacunga ico kibira. Urumva ko tudashobora gusukura ahantu hangana gutyo twenyene. Ku bw’ivyo, buri mwaka turasaba abantu ngo badufashe.”

Kuvyegeranya, kubishira mu migwi no kubijana

Ivyo Vyabona baba bambaye amaga, bafise n’ibisashe n’amarato. Baregeranya ibivodoka, ibipine vy’imodoka, ibicupacupa, ivyuma, ibipapuro, ibintu vya plastike n’ibishinge. Nk’uko umuhinga mu vyo gukingira amashamba yitwa Ihor Fedak yabivuze, “agace Ivyabona vya Yehova baba bakoreyemwo, usanga gasukuye cane.”

Naho amategeko atabisaba, ivyo Vyabona baca baza barashira mu migwi ivyo bicafu, kimwekimwe ukwaco: ibicupacupa, ibipapuro hamwe n’ibiplastike, kugira bihingurwemwo ibindi bintu. Ishirahamwe rijejwe kwegeranya imyavu rica ritwara iyo micafu rikaja kuyihinguramwo ibindi bintu. Kuva mu 2016, ivyo Vyabona baratanga amahera yo gutwara iyo micafu baba begeranije. Fedak avuga ati: “Ndashimira Ivyabona vya Yehova. Baradufasha cane.”

“Gukora isuku ntibigabanya icubahiro mfise”

Ivyabona barahimbarwa no kugira uruhara mu gikorwa co gusukura iryo shamba. Bararyoherwa no kugira ico baterereye mu kwitwararika abantu bo muri ako karere no mu gutuma ico kibira kiguma kimeze neza. Icabona yitwa Volker araserura ukuntu bose babibona, ati: “Gukora isuku ntibigabanya icubahiro mfise. Gukorera abandi ni vyiza cane kandi biratuma numva mpimbawe.”

Anzhelika yongerako ati: “Kuri jewe, igihambaye si ukumenya abataye ubwo bucafu, ahubwo ni ico nokora kugira ndabukureho.” Uwitwa Lois w’imyaka 78, na we nyene yarakoze iryo suku. Avuga ati: “Aho kubabazwa n’ubucafu mbona muri ico kibira igihe mba ndiko ndatemberayo, mbona ko iciza ari uko nobutora hama nkabujana aho bwagenewe.”

Uwitwa Wieslaw avuga ati: “Abantu bakunda kutubona twambaye neza, twashizeko n’amakaruvati turiko turigisha abantu. Ariko turakora n’ibikorwa vy’amaboko, tugasukura ikibira tugakora n’ibindi bikorwa bifasha abantu.”