Ja ku birimwo

Barakejwe ku bw’igikorwa co gukinga imyuzurira muri Hongiriya

Barakejwe ku bw’igikorwa co gukinga imyuzurira muri Hongiriya

Muri Ruheshi 2013, mu Buraya bwo hagati haraguye imvura y’isegenya yatumye haba imyuzurira. Muri Hongiriya, Uruzi Danube rwaruzuye bimwe vy’akataraboneka.

Umushikiranganji w’abakozi muri Hongiriya yaciye atera akamo adatebaganye ibiro vy’ishami vy’Ivyabona vya Yehova kugira bafashe mu gukinga ingorane zitezwa n’iyo myuzurira. Ibiro vy’ishami na vyo vyaciye bisaba amashengero ari mu turere twegereye inkengera z’urwo Ruzi Danube gufasha mu bikorwa vyo gukinga iyo myuzurira vyatunganijwe n’abategetsi.

Ivyabona vya Yehova barasidukanye n’iyonka. Mu misi yakurikiye, abarenga 900 bo mu mashengero 72 baritabiriye igikorwa co kugomera inkombe z’urwo ruzi. Basabwe kwambara agakarata kanditseko ngo “Ivyabona vya Yehova,” hamwe n’izina ryabo be n’igisagara babamwo.

Mu gisagara kimwe, uwuserukira umuryango utabara imbabare Croix Rouge yandikiye ishengero rimwe ati: “Muri abo gushimirwa no kwubahwa, kuko ari ikintu c’imbonekarimwe kubona abantu bunze ubumwe nkamwe kandi bitanga babikuye ku mutima, tutarinze kuvuga ko mwafashe urugendo rurerure! Ndahimbawe no kuvuga ko vy’ukuri muri intangakarorero mu gisagara cacu.”

Umushingamateka arongoye urwego rw’igihugu rujejwe gutabara abashikiwe n’ivyago yarandikiye ikete ibiro vy’ishami vy’Ivyabona vya Yehova abakengurukira ku gacumu k’ubumwe baterereye.