Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Uratumiwe kw’ihwaniro

Uratumiwe kw’ihwaniro

Abantu benshi barababazwa n’uko ivyo biteze bitaranguka, ariko Bibiliya itubwira ‘kuguma twihanganye.’ Muri uyu mwaka, ihwaniro ry’Ivyabona vya Yehova rizotubwira ukuntu twobaho duhimbawe ubu tukagira n’icizigiro ca kazoza.

 

Raba n'ibindi

NI BANDE BARIKO BARAKORA IVYO YEHOVA AGOMBA MURI IKI GIHE?

Ni kubera iki Ivyabona vya Yehova baja ku materaniro maninimanini?

Buri mwaka, turakoranira hamwe mu biringo bitatu bidasanzwe. Wokwungukira gute kuri iyo mitororokano?