Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Amahwaniro tugira ku mwaka ku mwaka

Amahwaniro tugira ku mwaka ku mwaka

Aka ni agace k’ividewo Ivyabona vya Yehova baramamaza inkuru nziza kw’isi yose, yasohowe n’Ivyabona vya Yehova.

Raba n'ibindi

NI BANDE BARIKO BARAKORA IVYO YEHOVA AGOMBA MURI IKI GIHE?

Ni kubera iki Ivyabona vya Yehova baja ku materaniro maninimanini?

Buri mwaka, turakoranira hamwe mu biringo bitatu bidasanzwe. Wokwungukira gute kuri iyo mitororokano?

NI BANDE BARIKO BARAKORA IVYO YEHOVA AGOMBA MURI IKI GIHE?

Ivyabona vya Yehova bameze gute?

Uzi Ivyabona vya Yehova bangahe? Ni ibiki mu vy’ukuri uzi ku bitwerekeye?